PRIVACYVERKLARING LIVESHOPPING

1) Deze Privacyverklaring is van toepassing op de Liveshoppingdiensten [Diensten] waar je gebruik van maakt.

2) De verantwoordelijke partij voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de Diensten is Oriflame Holdings B.V. Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederland.  

3) De soorten persoonlijke gegevens die we mogen verzamelen en verwerken, het doel van het verwerken, en de wettelijke grondslag voor het verwerken, staan hieronder beschreven:

a) Toegangsgegevens: je chatnaam, zodat je tijdens livevideo's toegang krijgt tot de chat, berichten van andere deelnemers kunt zien, en actief deel kunt nemen aan de chat. De wettelijke grondslag voor het verwerken hiervan is (1) contractuele noodzaak: we ondernemen actie naar aanleiding van je verzoek om deel te nemen aan de livesessie, en (2) onze rechtmatige belangen om het juiste gebruik en de veiligheid van de diensten te verzekeren.
b) Inhoudsgegevens: tekst, afbeeldingen, of andere informatie die je via een formulier of chat instuurt. Het doel voor het verwerken hiervan is om de communicatie tijdens en na de livevideo mogelijk te maken: de inhoud kan gedownload worden en gepubliceerd of gebruikt worden op onze websites, social media, of een ander communicatiekanaal. De wettelijke grondslag voor het verwerken is (1) contractuele noodzaak om je de mogelijkheid te geven actief deel te nemen aan de livesessie, en (2) rechtmatige belangen om de juiste uitvoering van de diensten, promotie en bedrijfsontwikkeling te verzekeren.
c) Gebruiksgegevens: algemene gegevens over je gebruik van de diensten. Deze gegevens zijn inclusief verzamelde geanonimiseerde metadata en geanonimiseerde gebruiksstatistieken waarmee we de effectiviteit van de livevideodiensten tijdens en na de sessie kunnen analyseren (bijvoorbeeld het aantal kijkers, het aantal chatberichten, en het aantal likes). De wettelijke grondslag voor het verwerken hiervan is ons rechtmatig belang om onze diensten te controleren en verbeteren.

4) Je persoonsgegevens delen met derden: 

a) We kunnen je persoonlijke of persoonlijk identificeerbare gegevens delen met (1) Brand Partners die de livesessie organiseren, (2) leveranciers van diensten en/of toeleveranciers binnen de EER, voor zover dit redelijkerwijs nodig is om je de liveshoppingdiensten aan te kunnen bieden.
b) Je erkent dat de persoonlijke of persoonlijk identificeerbare gegevens die je voor publicatie instuurt via de chat van de liveshoppingsessie, wereldwijd gebruikt en gepubliceerd kan worden door Oriflame en/of de Oriflame Brand Partner die de livesessie presenteert.

5) Het bewaren van gegevens: Oriflame heeft het recht om je persoonlijke of persoonlijk identificeerbare gegevens op te slaan en te gebruiken zolang de Liveshoppingdiensten in gebruik zijn.

6) Raadpleeg de privacyverklaring voor enige andere informatie over hoe Oriflame omgaat met je persoonlijke gegevens in het kader van de Diensten en/of enige andere diensten en producten die je bij ons kunt afnemen.