Ga door naar belangrijkste inhoud Ga door naar hoofdmenu Ga door naar zoeken

Garantie & Retourneren

Stap 1: Dien een claimaanvraag in via je gebruikersaccount.

Log in op je account en ga naar Bestellingen - Garantie aanmelden - Garantie aanmelden. Kies het juiste factuurnummer en de relevante reden en volg de instructies. Je wordt geïnformeerd wanneer specifieke informatie nodig is.Zodra de claim is ingevuld, sla je deze op en verzend je hem. De klantenservice zal jouw claim tijdens de openingstijden bekijken.

  • Als je een beschadigd product hebt ontvangen:
    Vergeet niet een foto van het desbetreffende product bij te voegen.
  • Als er (een) product(en) van je bestelling ontbreekt:
    Bij het indienen van een klacht heb je de mogelijkheid om te kiezen of het product je in een aparte bestelling wilt ontvangen of aan de volgende bestelling wilt toegevoegd. Je kunt er ook van afzien.

 

Stap 2: Na positieve beoordeling van de klacht, maak je het product klaar voor retourverzending.

Plaats het product in oorspronkelijke verpakking in de doos en sluit de verpakking goed af. Stuur het naar het volgende adres:

 

Oriflame Holdings BV
Hoogstraat 8
5462 CX Veghel, Nederland

 

 

Step 3: Terugbetaling  

Wij geven een volledige terugbetaling binnen maximaal 14 dagen nadat je geretourneerde artikel(en) ons magazijn hebben bereikt. In geval van terugbetaling wordt het bedrag overgemaakt naar je gebruikersaccount, dat je kunt gebruiken voor volgende aankopen.

*Als je een product hebt gekocht via een Brand Partner, raden we je aan contact met hen op te nemen, aangezien je garantie verder via deze persoon wordt afgehandeld.

Termijn voor het indienen van een klacht Soort klacht:
14 dagen - Ontbinden van de overeenkomst  
- Kennisgeving van ontbrekende producten 
- Kennisgeving van een assortimentsfout 
30 dagen - Retour onder de Unieke Tevredenheidsgarantie 
2 jaar - Kwaliteitsklacht - Oriflame is aansprakelijk onder de garantie als een fysiek defect wordt ontdekt binnen 2 jaar na de datum van levering van de goederen aan de consument. De melding moet zo snel mogelijk bij Oriflame worden ingediend, maar niet later dan een jaar na de datum waarop het defect werd ontdekt. 
Zo snel mogelijk - Allergische reactie - zodra het probleem wordt opgemerkt.