Ga door naar belangrijkste inhoud Ga door naar hoofdmenu Ga door naar zoeken

SEPTEMBER: VERRASSINGSMAAND

In deze ALGEMENE VOORWAARDEN (de “VOORWAARDEN”) zijn de regels van de SEPTEMBER: VERRASSINGSMAAND (“WEDSTRIJD”) beschreven.

OMSCHRIJVING
SEPTEMBER: VERRASSINGSMAAND is een WEDSTRIJD gesponsord door Oriflame Holdings B.V. (“ORIFLAME”) in Nederland. ORIFLAME BRAND PARTNERS in Nederland en België (“BRAND PARTNERS”) kunnen deelnemen aan deze WEDSTRIJD door op het platform een “ORIFLAME-FOTO” te delen die ook gedeeld kan worden op de socialmedia-accounts van andere BRAND PARTNERS: Instagram of Facebook.

CRITERIA VOOR DEELNAME
Om deel te kunnen nemen aan deze WEDSTRIJD, dien je gedurende de hele looptijd van de WEDSTRIJD als BRAND PARTNER bij Oriflame te zijn ingeschreven.

DEELNAME
BRAND PARTNERS moeten voldoen aan de volgende voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze WEDSTRIJD:

 1. Maak met je team een leuk, effectief en creatief socialmediaplan;
 2. Upload een “ORIFLAME-FOTO” op het platform https://nl.oriflame.com/septembersurprises  die gedeeld kan worden op de socialmedia-accounts van andere BRAND PARTNERS;
 3. Zend tussen [24.09.2021] en [30.09.2021] een overzicht in van het plan, de uitvoering en de resultaten; en
 4. Accepteer deze Algemene voorwaarden.

BRAND PARTNERS kunnen tot [23.09.2021] deelnemen aan de WEDSTRIJD om de nieuwste Oriflame-producten te winnen. BRAND PARTNERS kunnen tot [30.09.2021] deelnemen aan de WEDSTRIJD om de belevenisvoucher te winnen. Inzendingen na deze data zijn ongeldig. ORIFLAME is niet verantwoordelijk voor inzendingen die zijn verstuurd, maar om enige reden niet zijn ontvangen. Per BRAND PARTNER worden meerdere inzendingen geaccepteerd in het kader van de WEDSTRIJD voor de nieuwste producten. Per BRAND PARTNER wordt er maximaal één inzending geaccepteerd in het kader van de WEDSTRIJD voor de belevenisvoucher. 

REGELS

 1. De “ORIFLAME-FOTO” is origineel, creatief, vernieuwend en uniek.
 2. De “ORIFLAME-FOTO” verwijst niet naar of bevat geen:
  1. Seksuele inhoud of ongepaste taal;
  2. Overdreven eigenschappen, kwaliteit of werking van de producten;
  3. Misleidende inhoud;
  4. Ziektevoorkomende, therapeutische, behandelende, verminderende, genezende, stimulerende en herstellende eigenschappen van wat voor aard dan ook; en
  5. Vergelijking met concurrerende producten op de markt.

LOOPTIJD
Deze WEDSTRIJD begint op [03.09.2021] en eindigt op [30.09.2021].

WINNAARS
In het kader van deze WEDSTRIJD worden maximaal 4 deelnemers verkozen tot winnaar.

De WINNAARS van de WEDSTRIJD worden geheel naar eigen inzicht van ORIFLAME geselecteerd door het WEDSTRIJDBESTUUR bestaande uit werknemers van Oriflame Holdings B.V. op basis van de kwaliteit, originaliteit, creativiteit, vernieuwendheid, of verdiensten van het materiaal, het bericht, de actie of de taak in het kader van deze WEDSTRIJD.

De voorlopige WINNAARS van de WEDSTRIJD worden per markt bekendgemaakt via de website: https://nl.oriflame.com/septembersurprises, via e-mail naar iedere afzonderlijke WINNAAR, en via de Brand Partner Facebookgroep. De voorlopige WINNAAR van de WEDSTRIJD wordt verzocht om zijn/haar contactgegevens en andere gegevens te delen met Oriflame om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Indien een voorlopige winnaar niet binnen 72 uur op dit verzoek reageert, kiest ORIFLAME een andere winnaar en maakt de voorlopige WINNAAR van de WEDSTRIJD geen aanspraak meer op de prijs.

PRIJZEN
De WINNAAR(S) van de WEDSTRIJD heeft/hebben recht op de volgende prijzen:

 1. 1x belevenisvoucher t.w.v. €5.000,-
 2. 3x één jaar lang elke brochure de nieuwste ORIFLAME-producten die de volgende brochure gelanceerd worden

SPONSORING
Deze WEDSTRIJD wordt uitsluitend door ORIFLAME gesponsord en wordt op geen enkele manier gesponsord, gesteund, of beheerd door, of geassocieerd met Facebook of Instagram.

OVERIGE BEPALINGEN
Door je gegevens en foto in te sturen via het WEDSTRIJD-platform, aanvaard jij uitdrukkelijk deze Algemene voorwaarden.

De prijzen die in het kader van deze WEDSTRIJD worden toegekend, kunnen niet worden verwisseld met of vervangen door andere prijzen of voordelen gekoppeld aan andere WEDSTRIJDEN  gesponsord door ORIFLAME of gekoppeld aan andere commerciële programma’s van ORIFLAME, en zijn ook niet inwisselbaar voor geld.

Indien bepaalde materialen, berichten, acties of taken beledigende of lasterlijke taal bevatten, trachten de integriteit of persoonlijkheid van een individu of entiteit te schaden, trachten een individu of entiteit aan te vallen, of anderszins inhoud bevatten die in de visie van ORIFLAME vernederend of denigrerend is, wordt de betreffende deelnemer automatisch gediskwalificeerd van de WEDSTRIJD.

BRAND PARTNERS dienen hun verplichtingen als ORIFLAME BRAND PARTNER in overeenstemming met de Algemene voorwaarden, het Beleid Ethische Code en de Gedragsregels na te komen. Enige schending van deze regels gedurende deze WEDSTRIJD houdt in dat de deelnemer automatisch wordt gediskwalificeerd.

Door als onderdeel van de WEDSTRIJD materialen, acties of taken in te sturen naar een e-mailadres of website beheerd door ORIFLAME, sta je ervoor in en waarborg je dat deze geen auteursrechten, merkrechten, eigendomsrechten, privacyrechten of publiciteitsrechten van een persoon schenden, of een ander recht van een andere derde partij, en dat je het volledige en onbeperkte recht hebt om materialen, berichten, acties of taken over te dragen en te delen, genoeg om ORIFLAME schadeloos te stellen en vrij te waren tegen enige aansprakelijkheid of vorderingen.

Enige auteursrechten, ontwerprechten of andere intellectuele-eigendomsrechten door BRAND PARTNERS voor deze WEDSTRIJD gecreëerd met intellectueel eigendom van ORIFLAME, zijn het volledige eigendom van ORIFLAME en mogen onbeperkt en oneindig door ORIFLAME of diens dochterondernemingen of rechtverkrijgenden worden gebruikt. BRAND PARTNERS stemmen er hierbij mee in dat voor de toepassing van deze WEDSTRIJD de foto’s worden gezien als “werk in opdracht” in overeenstemming met de van toepassing zijnde Auteurswet. BRAND PARTNERS doen onherroepelijk afstand van het recht op enig intellectueel eigendom dat hen mocht toekomen door de volledige rechten kosteloos toe te kennen aan ORIFLAME. Indien vereist dienen BRAND PARTNERS op verzoek van ORIFLAME alle documenten te ondertekenen die benodigd zijn om de aanspraak van ORIFLAME op zulke intellectuele-eigendomsrechten vast te leggen.

Hoewel de WINNAARS van deze WEDSTRIJD volledig verantwoordelijk zijn voor enige heffingen en/of vergoedingen en enige aanvullende kosten die kunnen worden gemaakt om de prijzen uit te reiken, kan ORIFLAME de overdracht van de prijs baseren op een ontvangstbevestiging van de vereiste btw-betaling, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

Indien de gespecificeerde prijs om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar is, behoudt ORIFLAME zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht een vervangende prijs uit te reiken van vergelijkbare waarde.

ORIFLAME behoudt zich het recht voor om deze WEDSTRIJD geheel naar eigen inzicht op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en om deze VOORWAARDEN te wijzigen.

ORIFLAME verplicht zich ertoe alle persoonlijke gegevens verzameld door ORIFLAME teneinde je deelname aan deze WEDSTRIJD te kunnen accepteren: naam, achternaam, en e-mailadres, vertrouwelijk en veilig te bewaren. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid

Deze WEDSTRIJD is alleen geldig in Nederland en België.

Alle vragen met betrekking tot deze WEDSTRIJD gedurende de looptijd en tot 30 dagen na afloop dienen te worden gericht aan de klantenservice via: nlinfo@oriflame.com.

Deze VOORWAARDEN zijn onderhevig aan de van toepassing zijnde wetgeving in Nederland. Enige geschillen die uit deze WEDSTRIJD voortvloeien, zijn onderhevig aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter die rechtsbevoegdheid heeft in de plaats waar ORIFLAME gevestigd is.