Wij, Oriflame Holdings B.V. zijn toegewijd aan het beschermen en van uw privacy en respecteren deze.

Deze privacyverklaring (samen met onze gebruikersovereenkomst zoals uiteengezet op Terms & Condition (T&C) en eventuele aanvullende gebruiksvoorwaarden die via verwijzing in de T&C zijn opgenomen, samen met onze Gebruiksvoorwaarden) is van toepassing op het gebruik door u van:

 

 • Skinexpert app van de mobiele toepassingssoftware zoals beschikbaar in de iTunes store, de Google Play store (App Website) of een ANDERE APP STORE, nadat u de App hebt gedownload of gestreamd naar uw mobiele telefoon of handheld-apparaat (Apparaat).
 • Alle diensten die toegankelijk zijn via de App (Diensten) die beschikbaar zijn via de App Website of via andere websites van ons (Diensten Websites), tenzij in de T&C staat dat afzonderlijk privacybeleid van toepassing is op een bepaalde Service, in welk geval alleen dat privacybeleid van toepassing is.

Dit beleid zet uiteen hoe we de persoonsgegevens verwerken die we van u verzamelen of die u ons verstrekt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken te begrijpen met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij daarmee omgaan.

Met het oog op gegevensbescherming, de gegevensbeheerder is: Oriflame Holdings B.V., Hoogstraat 8, 5462 CX, Veghel, Nederland.

 

 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de hieronder verstrekte informatie.

 • 1Gegevens die we mogelijk van u verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 1. Informatie die u ons verstrekt. Dit zijn gegevens die u ons verstrekt door formulieren in te vullen op de App Website en de Diensten Websites (samen Onze Websites), of door met ons te communiceren (bijvoorbeeld per e-mail of chat). Dit zijn onder andere gegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert om de app website te kunnen gebruiken, een app te downloaden of registreren, bij een abonnement op een van onze diensten, om een app of service te zoeken, een in-app-aankoop doen, gegevens te delen via de sociale media-functies van een app, en wanneer u een probleem meldt met een App, onze Services of een van onze Websites. Als u contact met opneemt, houden wij deze correspondentie bij. Gegevens die u ons verstrekt kunnen het volgende omvatten:
 2. Uw naam
 3. Mobiel nummer
 4. E-mailadres
 5. Woonadres
 6. Geboortedatum
 7. Uw geslacht
 8. Datum van het consult
 9. Uw foto
 10. Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
  5. Uw huidtype/etniciteit
 11. Uw leeftijd
 12. Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)

   

  Wees u ervan bewust dat als u deze informatie in bepaalde gevallen niet verstrekt, we u de door u gevraagde service niet kunnen bieden.

 13. Gegevens die we over u verzamelen. We slaan de resultaten en de geschiedenis van uw huidconsult(en) op.
 14. Gegevens die we via andere bronnen ontvangen. We kunnen informatie over u ontvangen als u gebruikmaakt van andere websites of andere dienstverlening van ons. We werken ook nauw samen met externe partijen (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgingsservices, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie, agentschappen voor kredietreferentie) en ontvangen mogelijk van hen informatie over u. We ontvangen mogelijk ook informatie over u van andere leden van het netwerk van consultants.

  2   Gebruik van de gegevens

   

  We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

 15. Om te voldoen aan onze verplichtingen voortvloeiend uit contracten tussen u en ons en u de informatie, producten en diensten te leveren die u bij ons aanvraagt, inclusief het oplossen van eventuele geschillen, het innen van kosten en het oplossen van problemen.
 16. Om u de rechten, voordelen, aanspraken en andere voorwaarden te verstrekken die van toepassing zijn in het kader van contractuele relaties tussen u en ons.
 17. Om te voldoen aan andere regels die van toepassing zijn op onze samenwerking met u, zoals belastingwetten, socialezekerheidswetten, statistische verplichtingen, enz.
 18. Om u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan we denken dat ze u misschien interesseren. We zullen alleen op elektronische wijze contact met u opnemen (e-mail of sms) met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die waarvan eerder een verkoop of onderhandelingen over verkoop met u hebben plaatsgevonden. Zie artikel 6 voor meer informatie.
 19. Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
 20. Om te zorgen dat de content op onze website of app zo efficiënt mogelijk is weergegeven voor u en uw computer.
 21. Om te zorgen voor effectief management van ons consultantsnetwerk door ons maar ook door andere leden van onze consultantsnetwerken.
 22. Om onze website of app te beheren en voor interne bewerkingen waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden.
 23. Om onze website of app te verbeteren zodat de content op de meest efficiënte manier wordt gepresenteerd voor u en uw computer of mobiele apparaat.
 24. Om te zorgen dat u kunt deelnemen aan interactieve onderdelen van onze dienstverlening wanneer u hiervoor kiest.
 25. Om te zorgen dat onze website of app veilig is.
 26. Om de effectiviteit van de advertenties die we u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om relevante advertenties aan u aan te bieden, dit omvat ook onze prestaties op het gebied van klanttevredenheid en vergelijkbare onderzoeken.
 27. Om tegemoet te komen aan de verzoeken en de wettelijke vereisten van toezichthouders en andere instanties.

  3   Openbaarmaking van uw gegevens

   

 28. Uw gegevens worden gedeeld met de onafhankelijke schoonheidsadviseur die uw huidanalyse heeft uitgevoerd met behulp van haar/zijn mobiele apparaat of computer.
 29. Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonlijke gegevens niet.
 30. We kunnen toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens en deze laten verwerken door bedrijven die lid zijn van onze groep (uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen) ter ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten die hierboven zijn vermeld onder punt 2 (Gebruik van de gegevens).
 31. Wij kunnen geselecteerde derde partijen toegang verlenen tot uw gegevens en verwerking daarvan toestaan binnen strikt afgebakend limieten en doeleinden, waaronder:
 32. Onze zakelijke partners: leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van alle contracten die we met hen aangaan. Dit omvat onder meer: vervoerders, kredietcontrole- of incassobureaus, banken, aanbieders van factoringdiensten, logistieke dienstverleners (zoals orderpicking en packing), aanbieders van klantenservice, etc.
 33. Andere leden van ons consultantsnetwerk (met het oog op het effectief managen van ons consultantsnetwerk). Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de andere consultants in het netwerk voor het genoemde doel, neem dan contact met ons op via NLinfo@oriflame.com.
 34. Adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en aan te bieden. We kunnen dergelijke verzamelde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort doelgroep te bereiken waarop ze zich willen richten (bijvoorbeeld nieuwe consultants uit een bepaald gebied).
 35. Analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website.
 36. Kredietinformatiebureaus ten behoeve van het beoordelen van uw kredietwaardigheid als dit een voorwaarde is voor het aangaan van een contract met u.
 37. Aanbieders van technische oplossingen waarmee we u onze berichten kunnen sturen (inclusief reclameboodschappen of klanttevredenheidsonderzoeken wanneer u toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie te ontvangen), bijvoorbeeld aanbieders van oplossingen voor massamailingen, aanbieders van oplossingen voor massa-sms-berichten.

  We verstrekken uw persoonsgegevens mogelijk ook aan derden:

 38. In het geval dat we bedrijfsactiviteiten of activa verkopen, kopen of op een andere manier overdragen. In dat geval maken we uw persoonlijke gegevens mogelijk bekend aan de potentiële verkoper, koper of verkrijger van dergelijke bedrijfsactiviteiten of activa.
 39. Als ons bedrijf of vrijwel alle activa worden overgenomen door een derde partij, zijn de persoonsgegevens die het van zijn klanten bezit, een van de activa die zullen worden overgedragen.
 40. Als we verplicht zijn uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om ons beleid en/of de gebruiksvoorwaarden en/of andere toepasselijke overeenkomsten te handhaven of toe te passen, of om onze rechten, eigendom of de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

  4   Hoe en waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken

   

  De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen in een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Deze kunnen ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons werkt of voor een van onze leveranciers. Dit personeel kan zich onder meer bezighouden met de uitvoering van een bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens of het verlenen van ondersteunende diensten.

  Wij zullen alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te zorgen dat er op een veilige manier met uw persoonsgegevens wordt omgegaan in overeenstemming met dit privacybeleid.

  5   Zorgplicht

   

  Wanneer wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of wanneer u er een hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze website of app (uw 'Account'), bent u verantwoordelijk voor geheimhouding van dit wachtwoord. Wij vragen u dit wachtwoord met niemand te delen. Als u uw wachtwoord wel met anderen deelt, bent u verantwoordelijk voor alle handelingen die in naam van uw account worden ondernomen. Als u de controle over uw wachtwoord kwijt bent, verliest u mogelijk aanzienlijke controle over uw persoonsgegevens en kunt u onderworpen zijn aan juridisch bindende acties die namens u worden ondernomen. Daarom, als uw wachtwoord om welke reden dan ook in gevaar is, moet u dit onmiddellijk aan ons melden met behulp van de informatie in artikel 11 en moet u uw wachtwoord wijzigen. Behalve tijdens de inlogprocedure vragen we u niet om uw wachtwoord. Onze medewerkers moeten voldoen aan aanvullende eisen op het gebied van gegevensbescherming.

  Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die zijn overgebracht naar onze website niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, passen we strenge procedures en beveiligingsfuncties toe om ongeautoriseerde toegang te proberen te voorkomen.

  6   Marketingcommunicatie

   

  Van tijd tot tijd willen we u per e-mail en/of sms informatie sturen over onze producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn (inclusief bijvoorbeeld nieuwsbrieven en promotionele communicatie).

  We zullen dit alleen doen als u toestemming hebt gegeven. Als u van gedachten verandert en niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, neem dan contact op met de klantenservice door een e-mail te sturen naar NLinfo@oriflame.com.

  7   Uw rechten

   

 41. Marketingcommunicatie In uitbreiding op hoofdstuk 6 hebt u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken.
 42. Toegang tot gegevens, rectificatie en verwijdering. U hebt het recht op toegang tot uw gegevens (inclusief uw persoonsgegevens) en om rectificatie of verwijdering daarvan aan te vragen, of om een kopie van uw persoonlijke gegevens in een draagbaar formaat te ontvangen. U kunt de meeste van uw persoonlijke gegevens bekijken, doornemen en wijzigen door in te loggen op uw account. U kunt ook een verzoek indienen via NLinfo@oriflame.com, dan zullen wij uw persoonsgegevens voor u wijzigen. Verder zullen we naar aanleiding van uw verzoek daartoe aan NLinfo@oriflame.com, uw account zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We kunnen u om aanvullende informatie vragen om te verifiëren dat u de werkelijke houder van het account bent.
 43. Opslag We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de relatie met u te kunnen beheren. Als u uw relatie met Oriflame beëindigt, zullen we gedurende een redelijke termijn persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, fraude te voorkomen, alle verschuldigde bedragen in te zamelen, geschillen en problemen op te lossen, ter ondersteuning bij onderzoeken en om zakelijke rapporten te genereren. Daarna nemen we maatregelen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, te anonimiseren of veilig te archiveren.

  8   Cookies

   

  Onze websites maken gebruik van cookies (kleine bestanden op de harde schijf van de gebruikers van de website) om u te onderscheiden van andere bezoekers van onze website. Op deze manier kunnen we u een hoogwaardige ervaring aanbieden wanneer u op onze website bent en kunnen we onze website verbeteren. We gebruiken cookies om de informatiestroom te analyseren, diensten, content en reclame aan te passen, de promotionele effectiviteit te meten en vertrouwen en veiligheid te bevorderen.

  We bieden bepaalde diensten aan die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van cookies. Normaal gesproken bestaan er de volgende soorten cookies:

 44. Strikt noodzakelijke cookies

  Bepaalde cookies zijn cruciaal voor het functioneren van onze website. Met bepaalde cookies kunnen we bijvoorbeeld geregistreerde gebruikers identificeren en zorgen dat ze toegang hebben tot de website. Als een geregistreerde gebruiker ervoor kiest om deze cookies uit te schakelen, heeft deze gebruiker mogelijk niet altijd toegang tot alle content op onze website.

 45. Prestatiecookies

  Andere cookies kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken en om de prestaties van de website te monitoren. Dit stelt ons in staat u een ervaring van hoge kwaliteit te bieden door het aanbod telkens aan te passen en eventuele problemen die zich voordoen, snel te identificeren en op te lossen. Prestatiecookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bij te houden welke pagina's het populairst zijn en om te bepalen waarom sommige pagina's foutberichten ontvangen. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om producten of diensten van de website aan te stippen die van belang zijn voor gebruiker naar aanleiding van hun gebruik van de website.

 46. Functionaliteitscookies

  Functionaliteitscookies worden gebruikt zodat we de voorkeuren van gebruikers kunnen onthouden.

 47. Targetingcookies of advertentiecookies

We kunnen cookies gebruiken om gebruikers te bedienen met advertenties die relevant zijn voor hen en hun interesses. We kunnen ook cookies van derden gebruiken in het kader van marktonderzoek, het bijhouden van inkomsten, het verbeteren van de websitefunctionaliteit en het controleren van de naleving van deze bepalingen en voorwaarden en het auteursrechtenbeleid.

Gebruikers zijn altijd vrij om cookies te weigeren als hun browser dit toestaat, hoewel dat het gebruik van de website kan verstoren. Gedetailleerde informatie over het uitschakelen van cookies vindt u hier: (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Meer informatie over hoe bedrijven cookies gebruiken, is hier beschikbaar: (http://www.allaboutcookies.org/).

 • 9Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid, zullen op onze website worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail of op ander wijze aan u worden meegedeeld. De wijzigingen zijn ook aan te vragen via ons bedrijf. Ze zijn van kracht vanaf de publicatiedatum.

 • 10Contact en klachten

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan onze klantenservice of aan dit specifieke e-mailadres: NLinfo@oriflame.com.

Als u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan dit privacybeleid, kunt u schrijven naar het bovenstaande adres. Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de manier waarop u vindt dat we dit privacybeleid niet hebben nageleefd. We zullen uw klacht snel onderzoeken.

 

Publicatiedatum:


 

Om te voldoen aan de privacyregels in de EER, verstrekt ORIFLAME aanvullende informatie aan in de EER gevestigde CONSULTANTS

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor uw PERSOONSGEGEVENS?
 • Oriflame Holdings is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen met behulp van de volgende gegevens: NLinfo@oriflame.com of telefoonnummer 088-1300100

 

 • De onafhankelijke schoonheidsspecialist die uw huidconsult heeft uitgevoerd, is ook gegevensbeheerder.

 


 1. Meer over DE PERSOONSGEGEVENS DIE ORIFLAME verzamelt en WAAROM
 1. Om te voldoen aan onze verplichtingen voortvloeiend uit de contracten tussen u en ons, en u de informatie, producten en diensten te kunnen leveren die u bij ons aanvraagt inclusief het oplossen van eventuele geschillen en problemen en het innen van bedragen.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
  2. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  3. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  4. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  5. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  6. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  7. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  8. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  9. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  10. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  11. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  12. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u een huid consult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
  13. Wat is de bron van deze informatie?
   • U verstrekt ons deze gegevens wanneer u een huidconsult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.
 2. Om u de rechten, voordelen, aanspraken en andere voorwaarden te verstrekken die van toepassing zijn op grond van de contractuele relatie tussen u en ons.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 3. Om te voldoen aan andere voorschriften die van toepassing zijn op onze samenwerking met u, bijvoorbeeld belastingwetgeving, socialezekerheidswetten, statistische verplichtingen, etc.
 4. Om naleving door u van onze richtlijnen en regels te controleren en dit te garanderen.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 5. Om u informatie te verstrekken over goederen of diensten waarvan wij denken dat die u misschien interesseren. We nemen alleen op elektronische wijze contact met u op (e-mail of telefoon) met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met deze waarvan eerder een verkoop heeft plaatsgevonden of onderhandelingen met u over een verkoop.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 6. Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 7. Om te zorgen dat de content op onze app zo efficiënt mogelijk wordt weergegeven voor u en uw computer.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 8. Om te zorgen voor effectief management van ons consultantsnetwerk door ons maar ook door andere leden van onze consultantsnetwerken (met name uw sponsor).
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 9. Om onze website te beheren en voor interne bewerkingen waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 10. Om te zorgen dat u kunt deelnemen aan interactieve onderdelen van onze dienstverlening wanneer u hiervoor kiest.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 11. Om te zorgen dat onze website veilig is.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 12. Om de effectiviteit van de advertenties die we u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om relevante advertenties aan u aan te bieden, dit omvat ook onze prestaties op het gebied van klanttevredenheid en vergelijkbare onderzoeken.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 13. Om tegemoet te komen aan de verzoeken en de wettelijke vereisten van toezichthouders en andere instanties.
  1. Welke gegevens verzamelen wij?
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Huisadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype
  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens met uw toestemming.
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer dat nodig is om een contract met u te sluiten (bijvoorbeeld het servicecontract).
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld wanneer het nodig is om die te bewaren in verband met mogelijke rechtszaken).
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer het in ons rechtmatige belang is dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming. Oriflame heeft bijvoorbeeld een rechtmatig belang bij het leveren van de gevraagde producten of diensten.
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer dat nodig is om een contract met u te sluiten (bijvoorbeeld het servicecontract).
 • Welke gegevens verzamelen wij? Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld wanneer het nodig is om die te bewaren in verband met mogelijke rechtszaken).
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer het in ons rechtmatige belang is dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming. Oriflame heeft bijvoorbeeld een legitiem belang bij het waarborgen van de naleving van specifiek beleid en regels.
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer het in ons rechtmatige belang is dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming. Oriflame heeft bijvoorbeeld een legitiem belang bij het versturen van elektronische direct marketing naar consultants.
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer het in ons rechtmatige belang is dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming. Oriflame heeft bijvoorbeeld een rechtmatig belang bij het informeren van consultants over wijzigingen in haar diensten.
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer het in ons rechtmatige belang is dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming. Oriflame heeft bijvoorbeeld een legitiem belang bij het verstrekken van relevante content aan consultants op haar websites.
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer het in ons rechtmatige belang is dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming. Oriflame heeft bijvoorbeeld een legitiem belang bij het effectief managen van zijn consultantsnetwerk.
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer het in ons rechtmatige belang is dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming. Oriflame heeft bijvoorbeeld een legitiem belang bij het beheren van zijn websites.
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer het in ons rechtmatige belang is dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming. Oriflame heeft bijvoorbeeld een legitiem belang bij het leveren van interactieve diensten aan consultants.
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype
  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer het in ons rechtmatige belang is dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming. Oriflame heeft er bijvoorbeeld een legitiem belang bij om te zorgen dat zijn websites en alle persoonsgegevens die op dergelijke websites worden verzameld of anders worden verwerkt, veilig zijn.
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer het in ons rechtmatige belang is dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming. Oriflame heeft bijvoorbeeld een legitiem belang bij het meten en begrijpen van de effectiviteit van de advertenties die het consultants aanbiedt.
 • Uw naam
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Geboortedatum
 • Datum van het consult
 • Uw foto
 • Uw huidconditie (gebaseerd op de evaluatie van de app), waaronder:
  1. Rimpels
  2. Stevigheid
  3. Donkere vlekken
  4. Dofheid
 • Uw leeftijd
 • Uw geschatte huidleeftijd (gebaseerd op de evaluatie van de app)
 • Uw categorie huidtype

   

  1. Wat is de wettelijke grondslag van het verzamelen van deze informatie?
   • Oriflame verwerkt uw gegevens wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld wanneer het nodig is om die te bewaren in verband met mogelijke rechtszaken).
 1. Wat is de bron van deze informatie?
  • U verstrekt ons deze informatie wanneer u een huidconsult afneemt bij een onafhankelijke schoonheidsadviseur.

 1. MEER INFORMATIE OVER UW KEUZEVRIJHEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK DOOR ORIFLAME VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te blokkeren, aan te vullen en te verwijderen en om het gebruik ervan in te perken. U hebt ook het recht om nadere informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Onder bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Alle verzoeken worden zo snel mogelijk behandeld en eventuele vertragingen worden tot een minimum beperkt.

Er zijn uitzonderingen op deze rechten: toegang kan bijvoorbeeld worden geweigerd als dit persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen of als we wettelijk worden belet om dergelijke gegevens bekend te maken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of om een rechtsmiddel te verkrijgen via de rechtbank als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

Wanneer we u vragen ons gegevens te verstrekken, zullen we duidelijk maken of de gegevens die we vragen moeten worden verstrekt opdat wij producten en diensten aan u kunnen leveren, of dat het verstrekken van de gegevens die wij vragen optioneel is.

 


 1. MEER informatie over de overdracht van uw persoonsgegevens door ORIFLAME buiten de EER

De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen kunnen worden opgeslagen op servers in landen buiten de EER, inclusief landen met andere normen op het gebied van gegevensbescherming dan zoals van toepassing in de EER, bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

We hebben door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen opgesteld om deze gegevens te beschermen. Via de hierboven verstrekte contactgegevens is een afschrift van deze bepalingen op aanvraag beschikbaar zodat u dat kunt raadplegen.


 1. MEER INFORMATIE OVER de opslag VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ORIFLAME

 

 • toepasselijke bewaartermijnen invullen.[MD1] 

 1. MEER INFORMATIE OVER MET WIE ORIFLAME UW PERSOONSGEGEVENS DEELT