Privacykennisgeving

Binnen het beoordelingsportaal verzamelt Oriflame persoonlijke gegevens (in het bijzonder pseudoniem/bijnaam, e-mailadres, leeftijdsgroep, huidtype, huidskleur, haartype, foto's en video's) van gebruikers die een klantenbeoordeling willen indienen op de Oriflame websites en/of de Oriflame App.

Alleen de velden gemarkeerd met een * in het corresponderende formulier zijn verplichte velden voor het indienen van een klantbeoordeling.

Uw persoonlijke gegevens die door Oriflame zijn verzameld bij het achterlaten van de productbeoordeling, kunnen geheel of gedeeltelijk worden gebruikt door Oriflame en, indien van toepassing, door Oriflame Brand Partners en/of de dienstverleners die door Oriflame zijn gecontracteerd, voor de marketing van Oriflame producten, bijv. door het verspreiden van de klantenbeoordeling via bestaande en toekomstige media voor communicatie met het publiek, in het bijzonder - zonder dat de volgende lijst uitputtend is - via elektronische communicatiediensten (in het bijzonder de websites van Oriflame of de versies die geoptimaliseerd zijn voor gebruik met een mobiel apparaat of de Oriflame App) en/of via marketing- en reclamemedia zoals bijvoorbeeld gedrukt materiaal zoals Oriflame brochures, nieuwsbrief. Met name uw e-mailadres zal worden gebruikt om uw beoordeling te administreren en contact met u op te nemen over verificatie, reacties en opmerkingen.

Het door ons aangeboden portaal omvat gedeeltelijk de verwerking van gegevenscategorieën die speciale bescherming vereisen of vergelijkbare gegevens. U kunt bepaalde gevoelige persoonsgegevens verstrekken als onderdeel van uw beoordeling.

Daarom behandelen wij (bewegende) beeldgegevens van gezichten en kenmerken met betrekking tot uw lichaam (bijv. uw huidtype) altijd als bijzonder gevoelige gegevens. Dit betekent in het bijzonder dat er geen gebruik wordt gemaakt van de gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, dat we altijd vooraf uw toestemming vragen en u informeren over het gebruik en dat er speciale technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw gevoelige gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We maken in het bijzonder geen gebruik van de abstracte mogelijkheid om ziekten of etnische afkomst af te leiden uit bepaalde kenmerken en slaan dergelijke gevolgtrekkingen in geen geval op. We gebruiken ook geen beeldgegevens om een natuurlijke persoon uniek te identificeren. Wij zorgen ervoor dat uw toestemming altijd vrijwillig en geïnformeerd is en dat u eenmaal gegeven toestemming te allen tijde kunt intrekken (privacy@oriflame.com)."