Welkom bij de Online Voorwaarden van Oriflame.  Wij verzoeken u deze zorgvuldig door te lezen en een exemplaar te behouden - als voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan. Daarnaast verzoeken wij u ook het Privacybeleid van Oriflame door te lezen. Dit betreft de persoonsgegevens die u moet verstrekken.

Voor vragen over deze Voorwaarden of problemen tijdens het bestelproces kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam per e-mail: NLinfo@oriflame.com.

Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor geheel naar eigen inzicht deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins bij te werken. Wij stellen u op de hoogte van wijzigingen door de gewijzigde Voorwaarden op de Site te plaatsen, waarna de gewijzigde Voorwaarden onmiddellijk ingaan. Wijzigingen hebben echter nooit terugwerkende kracht en laten de voorwaarden waaronder u mogelijk eerder Producten hebt afgenomen onverlet. Door gebruik te blijven maken van de Site voor het plaatsen van bestellingen voor Producten na de ingangsdatum van een wijziging geeft u aan akkoord te gaan met deze Voorwaarden zoals die op dat moment zijn gewijzigd of anderszins zijn bijgewerkt. Als niet-geregistreerde klanten zich toegang verschaffen tot deze Site gaan zij akkoord met het risico dat de informatie op deze Site kan zijn gewijzigd of verwijderd.

 

VOORWAARDEN VOOR ONLINE KLANTEN

 

Deze Voorwaarden (de “Voorwaarden”) vormen samen met uw bestelling als u een Product koopt en andere documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen (de "Overeenkomst”) een overeenkomst tussen ORIFLAME HOLDINGS BV, gevestigd in Hoogstraat 8, 5462CX, Veghel, Nederland) 16061386 - btw-id: NL006687702B01, (“Oriflame”, “ons”) en u ("u", "Klant").

In deze Voorwaarden worden de juridische voorwaarden neergelegd die van toepassing zijn op uw gebruik van dit verkoopplatform van Oriflame www.oriflame.nl (de “Site”) voor de aankoop van uw Producten.

De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van alle voorgaande of andere, mondelinge of schriftelijke regelingen, afspraken, onderhandelingen en besprekingen.

  1. BEKWAAMHEID

2. UW ACCOUNT

Als u zich bij ons registreert via de Site (“Geregistreerde Klant”) bent u zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord bestaande uit ten minste 6 tekens, voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer of apparaat, en verklaart u de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden met gebruikmaking van uw account of wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om geheel naar eigen inzicht te weigeren diensten te verlenen, accounts te verwijderen, content te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

3. PRODUCTEN

Oriflame-producten” of “Producten” zijn de cosmetica en de bijbehorende accessoires, alsmede bepaalde voedingssupplementen die te koop worden aangeboden onder de Oriflame-merken. Alle Producten, prijzen, aanbiedingen en acties die te vinden zijn op de Site zijn uitsluitend geldig en bindend tijdens de aangegeven periode of, als er geen periode is aangegeven, tijdens uw browsingsessie. De productinformatie op de Site omvat beschrijvingen van de belangrijkste kenmerken van de Producten.

De afbeeldingen van producten in onze catalogus of op onze website dienen slechts ter illustratie: de vorm, kleur en afmetingen van de aan u afgeleverde producten kunnen afwijken van de in onze catalogus of op onze website getoonde voorbeelden. Dergelijke afwijkingen leveren geen gebrek op.

4. HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

4.1. U kunt bestellingen plaatsen op de Site door de Producten die u wilt kopen te selecteren. Het plaatsen van een bestelling houdt een aanbod in door u aan ons om de geselecteerde Producten te kopen.

4.2. Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst als de volgende stappen zijn doorlopen:

4.2.1. u hebt de Producten die u wilt kopen geselecteerd door gebruik te maken van de optie "in winkelmandje"; u kunt de inhoud van uw winkelmandje te allen tijde bekijken en aanpassen door het aantal Producten te wijzigen, Producten te verwijderen of de gehele inhoud van het winkelmandje te verwijderen;

4.2.2. u bent uitdrukkelijk akkoord gegaan met deze Voorwaarden en het Privacybeleid van Oriflame;

4.2.3. u hebt de persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn om uw bestelling te kunnen accepteren, verwerken en uitvoeren, daaronder begrepen het beheren van uw klantaccount, en wij zijn ermee akkoord gegaan dat wij die gegevens gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in ons Privacybeleid van Oriflame; en

4.2.4. u hebt uw voorkeur opgegeven voor de wijze van bezorging en betaling.

5. PRIJZEN EN BETALING

5.1. Behoudens voor zover anders is aangegeven, zijn de prijzen van de Producten zoals getoond op de Site een weergave van de volledige detailhandelsprijs voor de Producten op het moment van plaatsen van de bestelling. Alle prijzen zijn aangegeven in de lokale valuta en zijn inclusief btw.

5.2. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de prijzen naar eigen inzicht te wijzigen, maar een eventuele wijziging in de prijzen van Producten die u selecteert voordat u uw bestelling plaatst maakt geen deel uit van de overeenkomst tussen ons, tenzij u en wij uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5.3. In de prijzen zijn niet begrepen de kosten van vervoer, bezorging en alle overige vergoedingen en kosten waarvan tijdens het bestelproces duidelijk wordt aangegeven dat ze bovenop de prijs komen en die kunnen verschillen afhankelijk van de door u gekozen wijze van bezorging.

5.4. Als u beschikt over een coupon voor een speciale aanbieding en u deze hebt geactiveerd door de code daarvan te verzenden zoals aangegeven op de Site, zullen wij de waarde daarvan in mindering brengen op de prijs.

5.5. Betalingen kunnen plaatsvinden per creditcard of op enige andere wijze zoals aangegeven in deze Voorwaarden. De meeste grote betaalkaarten worden geaccepteerd. Normaal gesproken wordt het bedrag niet van uw bankrekening afgeschreven totdat de beschikbaarheid van de producten in het winkelmandje is gecontroleerd. U hebt altijd recht op restitutie op grond van artikel 9.

5.6. Voor incassodoeleinden werken wij samen met Flanderijn en andere externe dienstverleners waarvan wij u van tijd tot tijd van tevoren op de hoogte zullen stellen. Vertragingsrente kan dagelijks in rekening worden gebracht tegen het contractuele rentepercentage van de betrokken incassodienst alsmede de redelijke incassokosten. Voor meer informatie over betalingswijzen, met inbegrip van mogelijke kredietvoorwaarden, kunt u contact opnemen met de Klantenservice per e-mail: NLinfo@oriflame.com.

5.7. Voor de veiligheid van online betalingen met een betaalkaart worden alle betalingsgegevens versleuteld. Aangezien Oriflame samenwerkt met erkende payment service providers worden creditcardgegevens correct behandeld, in overeenstemming met de internationale standaarden voor de betaalkaartenbranche en gegevensbeveiliging.

5.8. Als wij de mogelijkheid bieden van periodieke kaartbetalingen, hebt u de mogelijkheid om uitdrukkelijk te kiezen en zich aan te melden voor deze gemakkelijke betalingswijze.  Alle verdere betalingen worden vervolgens gefiatteerd op basis van uw betaalkaart op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en het desbetreffende bedrag wordt ten laste van uw betaalkaart gebracht op het moment van verzending door Oriflame van de bestelde producten.  U kunt de periodieke betaling te allen tijde herroepen. Ga daartoe naar uw profielpagina en klik op de betaalkaart-tab.

6. AFLEVERING EN OVERGANG VAN RISICO

6.1. De bestelde Producten kunnen uitsluitend binnen Nederland worden bezorgd.

6.2. Bezorging vindt plaats op uw huisadres zoals dat aan ons is opgegeven, tenzij u anders aangeeft in uw bestelling. In geval van zeer zware pakketten ontvangt u bericht per e-mail of SMS van de logistieke dienstverlener over het adres van het ophaalpunt waar het pakket wordt bezorgd.

6.3. Wij zullen uw bestelling zo snel mogelijk verwerken en afleveren, maar in elk geval uiterlijk 30 dagen na onze bevestiging van de bestelling. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging door omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen.

6.4. Het risico van verlies van Producten en de eigendom van de Producten gaan op u over op het moment van aflevering van de Producten.

6.5. Oriflame is niet verantwoordelijk indien een bestelling niet, onjuist of te laat wordt afgeleverd als gevolg van het door u verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

6.6. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor een door u geplaatste bestelling eenzijdig te annuleren als wij in redelijkheid vermoeden dat u deze Voorwaarden hebt geschonden.  Wij zullen dan een eventueel door u gedane betaling volledig restitueren.

7. CONFORMITEIT VAN ONZE PRODUCTEN

Wij garanderen dat de cosmetische producten van Oriflame worden vervaardigd in overeenstemming met de Richtlijnen voor Good Manufacturing Practices bij cosmetica EN ISO 22716:2007 en de Erecode van Oriflame.

8. RECHT OP ANNULERING VAN BESTELLINGEN

8.1. Wij houden ons strikt aan de regels voor retourzending van Producten zoals die gelden in Nederland. Zie artikel 9 voor meer informatie.

8.2. Onverminderd uw recht om een bestelling te annuleren en een Product te retourneren, dient u bij ontvangst de inhoud van het pakket te controleren om er zeker van te zijn dat het geen Producten bevat die mogelijk beschadigd zijn geraakt tijdens het vervoer.  U of de persoon die de Producten namens u in ontvangst neemt, wordt verzocht de Klantenservice onmiddellijk op de hoogte te stellen door een claim in te dienen, met een beschrijving van de schade/het gebrek. 

9. RECHTEN VAN RETOURZENDING EN RESTITUTIE

9.1. U mag een bestelling voor een of meer Product(en) zonder opgaaf van reden annuleren gedurende de periode zoals uiteengezet in artikel 9.2. Dit betekent dat u, indien u zich gedurende de desbetreffende periode bedenkt of om enige andere reden besluit een Product niet te behouden, ons kennis kunt geven van uw beslissing tot annulering van de bestelling en u uw geld terugkrijgt.

9.2. U kunt een bestelling te allen tijde annuleren, ook nadat u de orderbevestiging per e-mail hebt ontvangen, doch uiterlijk 14 dagen na de datum waarop u feitelijk in het bezit bent gesteld van de Producten of van het laatste Product als het gaat om meer dan een Product.

9.3. Om een bestelling te annuleren kunt u contact opnemen met de Klantenservice per e-mail: NLinfo@oriflame.com. U kunt gebruikmaken van het modelformulier dat u vindt om ons te laten weten dat u uw bestelling annuleert, maar u kunt ons dit ook langs andere weg laten weten, zolang wij maar een eenduidige verklaring ontvangen (bijvoorbeeld per brief of e-mail of telefonisch) van uw besluit om tot annulering over te gaan. Als u dit formulier online invult en via onze website verzendt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van die annulering sturen op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail). Het kan raadzaam zijn een kopie van uw kennisgeving van annulering te bewaren voor uw administratie. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat u uw annuleringsrecht uitoefent voordat de annuleringstermijn verstreken is. Daarom geldt dat, als u ons uw kennisgeving van annulering per e-mail of per post stuurt, uw annulering ingaat op de datum van verzending van uw e-mail aan ons of de datum van terpostbezorging van uw brief aan ons. Indien u ons belt om ons kennis te geven van uw annulering gaat uw annulering in op de datum waarop u ons belt.

9.4. U ontvangt de prijs die u voor de Producten hebt betaald en alle toepasselijke bezorgkosten die u hebt betaald (met uitzondering van de extra kosten als u hebt gekozen voor een bepaalde vorm van bezorging, anders dan de goedkoopste standaard vorm van bezorging die wij aanbieden) volledig terug. Wij kunnen een bedrag in mindering brengen op de restitutie in geval van waardeverlies van een of meer Product(en) als dat verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de Producten als gevolg van behandeling van het/de Product(en) die verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de het/de Product(en) vast te stellen. wij zullen de aan u verschuldigde restitutie zo spoedig mogelijk verwerken, en in elk geval binnen (a) veertien kalenderdagen na de datum waarop wij geleverde Producten van u retour ontvangen of (b) (indien dat eerder is) 14 kalenderdagen na de datum waarop u bewijs hebt overgelegd van retourzending door u van de Producten of (c) als er geen Producten zijn geleverd, 14 kalenderdagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering zoals beschreven in artikel 9.3, met inachtneming van artikel 9.8. Voor retourzending van Producten aan ons omdat ze gebrekkig waren of onjuist beschreven waren, verwijzen wij u naar artikel 9.5.

9.5. Als u de Producten aan ons hebt geretourneerd omdat ze gebrekkig waren of onjuist beschreven waren, zullen wij de prijs van een gebrekkig Product, alle bezorgkosten die u hebt betaald voor de aan u af te leveren producten en alle redelijke kosten die u maakt om het artikel aan ons retour te zenden volledig restitueren.

9.6. Wij zullen het desbetreffende bedrag aan u restitueren via de creditcard, betaalkaart of andere betaalwijze die u hebt gebruikt om te betalen, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen; in elk geval hoeft u geen kosten te maken in verband met de restitutie.

9.7. Wij maken u erop attent dat sommige producten verzegeld worden afgeleverd om redenen van gezondheid en hygiëne en dat u uw bestelling niet kunt annuleren en die producten retour zenden als na aflevering de verzegeling daarvan is verbroken. Die producten worden duidelijk als zodanig vermeld in de catalogus op onze website.

9.8. Als de Producten aan u zijn afgeleverd:

9.8.1. dient u de producten onverwijld aan ons te retourneren, en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de datum waarop u ons hebt laten weten dat u de bestelling/overeenkomst annuleert. Annulering vindt tijdig plaats als u de Producten retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken;

9.8.2. zijn de kosten van retourzending van de Producten aan ons voor uw rekening, tenzij de Producten gebrekkig zijn of niet voldoen aan de beschrijving (zie in dat geval artikel 9.5); en

9.8.3. bent u wettelijk verplicht de Producten onder zich te houden en deze met redelijke zorg te behandelen totdat u deze aan ons retour zendt en redelijke zorg te betrachten in verband met de Producten zolang deze in uw bezit zijn.

10. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

 

 

11. OPTIES VOOR GEREGISTREERDE KLANTEN.

 

12. HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHT.

 

13. BEËINDIGING; WIJZIGING.

 

14. FOUTEN EN CORRECTIES.

Hoewel wij ons redelijk inspannen om juiste en actuele informatie op de Site op te nemen, kunnen wij niet verklaren of garanderen dat de Site foutloos is. Als gevolg van fouten bij het invoeren van gegevens of andere technische problemen is het soms mogelijk dat er onjuiste informatie wordt getoond.  Wij behouden ons het recht voor eventuele onjuistheden of typefouten op onze Site, met inbegrip van prijzen en beschikbaarheid van Producten en diensten, te corrigeren en zijn niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. Daarnaast kunnen wij ook te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen doorvoeren in de functies, functionaliteit of content van de Site.  Als u informatie of beschrijvingen ziet waarvan u meent dat deze onjuist zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons klantenserviceteam.

15. LINKS.

Wij kunnen links bieden naar websites of hulpbronnen van derden. Het bieden van die links door ons houdt niet in dat wij informatie, producten of diensten die via die link bereikbaar zijn onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content of de werking van enig deel van het internet, met inbegrip van andere websites, waarnaar de Site een link bevat of die via de Site toegankelijk zijn. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van eventuele fouten of ongepaste materialen die worden aangetroffen op websites waarnaar deze Site een link bevat.

16. KLACHTENAFHANDELING EN GESCHILLEN.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER.

Als u in Nederland woont, is op deze Voorwaarden Nederlands recht van toepassing en verklaren u en wij, met inachtneming van artikel 16, alle geschillen die zich mochten voordoen als gevolg van deze Voorwaarden, waaronder in verband met de verkoop van goederen, bij uitsluiting te zullen voorleggen aan de bevoegde rechter in Nederland.

18. OVERIGE.

19. CONTACT

Voor vragen of problemen in verband met de Site of deze Voorwaarden kunt u een e-mail sturen naar NLinfo@oriflame.com