ALGEMENE VOORWAARDEN ORIFLAME LIVESTREAMINGCHAT

Deze Algemene voorwaarden (de 'Voorwaarden') zijn van toepassing wanneer je deelneemt aan de Oriflame livestreamingchat (de 'Chat') mogelijk gemaakt door Oriflame Holdings B.V., Hoogstraat 8, 5462CX, Veghel, Nederland ('Oriflame'). Deze Voorwaarden zijn op elke Sessie van toepassing.

1. Defenities

'Kijker' of 'je/jij' betekent iedere persoon die deelneemt aan en gebruikmaakt van de Chat.
'Inhoud' betekent alle gegevens en informatie die geüpload, gepubliceerd, en overgedragen wordt via de Chat door jou als Kijker.
'Oriflame', 'we/wij' of 'ons' betekent Oriflame Holdingd B.V. die de Chat mogelijk maakt.
'Sessie' betekent de periode waarin jij als Kijker toegang hebt tot de livestreamingchat.

2. De Chat

Oriflame geeft de Kijker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkt geldige, herroepbare eindgebruikerslicentie die uitsluitend bedoeld is voor persoonlijk gebruik, om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Chat. 

Het gebruik van de Chat is geheel voor risico van de Kijker. De Chat wordt aangeboden zoals je deze aantreft op het moment van gebruik en op basis van beschikbaarheid.

Oriflame kan niet garanderen dat (i) de Chat voldoet aan je eisen of verwachtingen, (ii) de Chat veilig is en plaatsvindt zonder onderbrekingen, vertragingen, en foutmeldingen, (iii) de resultaten van het gebruik van de Chat accuraat of betrouwbaar zijn, (iv) eventuele foutmeldingen in de Chat opgelost zullen worden.

Oriflame kan naar eigen inzicht functies van of in de Chat stopzetten, verwijderen, aanpassen, of toevoegen. Nieuwe, gewijzigde, of verwijderde functies zijn onderhavig aan de Voorwaarden.

3. Verantwoordelijkheden van de Kijker

De Kijker is aansprakelijk voor het gebruik van de Chat in overeenstemming met deze Voorwaarden. 

De Chat is toegankelijk voor iedereen die deelneemt aan de Chat, wat betekent dat alle deelnemers je chatnaam en berichten kunnen zien.

Het is verboden om berichten te plaatsen met intimiderende, lasterlijke, beledigende, bedreigende, racistische, of seksistische inhoud, of berichten die acties teweegbrengen of stimuleren die illegaal kunnen zijn. 

Adverteren, met inbegrip van adverteren voor andere chats, blogs, of enige vorm van social media, is niet toegestaan.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor de berichten die je plaatst, en je stemt ermee in om ons schadeloos te stellen en te vrijwaren voor enige kosten of schade, waaronder schadevergoedingen in verband met de inbreuk op auteursrechten, die we kunnen oplopen als gevolg van je berichten. We behouden ons het recht voor om de volledige controle te nemen over de verdediging en schikking in verband met vorderingen en aanspraken van derden of juridische procedures waarvoor je ons verplicht vrijwaart. In het geval van zulke verdedigingen of schikkingen verleen je je volledige medewerking.

Je erkent en stemt ermee in dat we, te allen tijde en zonder jou eerst te informeren, je berichten mogen verwijderen en/of je uit de Chat kunnen verwijderen als we naar eigen inzicht vaststellen dat (i) je deze regels overtreedt of (ii) je berichten op wat voor manier dan ook de Chat negatief beïnvloeden.

Gebruik de Chat niet op een manier die verstorend of beschadigend is of kan zijn voor de chat of de toegang ertoe. Je begrijpt dat je verantwoordelijkheid draagt voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanuit je computer of mobiele telefoon wordt verstuurd, en dat je de chat alleen voor legale doeleinden dient te gebruiken.

Je stemt ermee in dat je ons:

a) niet-exclusieve, auteursrechtvrije, onherroepelijke, voortdurende en volledig sublicentieerbare rechten geeft om zulke Inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, bewerken, publiceren, vertalen, distribueren, er afgeleide werken van te maken, en te vertonen, overal ter wereld en via elk mogelijk medium; en
b) het recht geeft om de naam te gebruiken die je invult in verband met zulke Inhoud.

Oriflame heeft het recht om de Inhoud te gebruiken om de Chat te verbeteren, ontwikkelen, aan te passen, etc.

Oriflame behoudt zich het recht voor om kijkers die enige bepaling in deze Voorwaarden schenden, direct de toegang tot de Chat te ontzeggen.

Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Neem ze daarom elke keer opnieuw door voordat je deelneemt aan de Chat.

4. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst, geïnterpreteerd, en uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten voor Oriflame in Nederland en België.