BRAND PARTNERS
 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE LIVESHOPPINGTOOL

Door op de 'magic link'-knop in de uitnodigingsmail van Bambuser te klikken en je account te activeren, stem je in met de algemene voorwaarden voor gebruik van de Liveshoppingtool ('LST').

Lees deze voorwaarden goed door voordat je de LST gaat gebruiken. Door de LST te gebruiken, erken je dat je deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Deze 'Algemene voorwaarden' vormen een elektronisch document in de zin van de toepasselijke wetgeving. Dit elektronische document wordt door een computersysteem gegenereerd en behoeft geen fysieke of digitale handtekeningen.

Algemene voorwaarden

 

1) Je account

a) De Oriflame LST-beheerder maakt een account voor je aan met je e-mailadres en de naam van je Personal Beauty Store. Via de magic link die in een uitnodigingsmail naar je e-mailadres wordt gestuurd, krijg je toegang tot je account.

b) Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruiken en beheren van de LST.

c) Livevideo's die vanuit de LST worden uitgezonden, zullen ook zichtbaar worden op de website van je Personal Beauty Store.

d) Vanuit Oriflame ontvang je de benodigde trainingen/materialen om de LST te kunnen gebruiken en beheren.

2) Servicevoorwaarden en kosten

De Liveshoppingtool is een gedeeld project tussen jou en Oriflame, waarmee we een stapje dichter bij ons doel komen: het grootste social selling beautybedrijf ter wereld worden en voorloper worden in het gebruik van liveshopping.

Dit is een proefproject tussen Oriflame en Bambuser, de provider van het streamingplatform, geldig vanaf het moment dat je toegang hebt gekregen tot Bambuser tot 3 mei 2021 (hierna te noemen 'Proefperiode').

Gedurende en na de Proefperiode hebben zowel Oriflame als jij het recht om de diensten schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. De 14 dagen gaan in na ontvangst van de schriftelijke beëindiging.

Tijdens de Proefperiode gelden de volgende voorwaarden:

a) Prijsmodel op abonnementsbasis: de eerste 45 dagen zijn kosteloos, daarna wordt de exclusieve prijs van €9,- per maand in rekening gebracht. De betaling wordt berekend aan de hand van de brochureperioden. Het bedrag wordt elke brochure automatisch toegevoegd aan je eerste factuur. De geldende brochureperioden zijn bepaald door Oriflame Nederland.

b) Als Brand Partner die gebruikmaakt van de LST, dien je elke week minstens 1 livesessie van ongeveer 15 tot 30 minuten te organiseren en houden.

c) Indien de kwaliteit van de livestreaming laag is, je technische problemen ervaart, en je de LST niet naar behoren kunt gebruiken, zal Oriflame geen kosten in rekening brengen. 

d) Nadat de Proefperiode is verstreken, komen Oriflame en Bambuser het optimale pakket overeen om jou zo goed mogelijk te ondersteunen bij het online laten groeien van je bedrijf.

3) Je begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de LST een online platform is om livevideo's met zakelijk georiënteerde inhoud uit te zenden.

4) We zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de LST te allen tijde beschikbaar is en dat de uitzendingen vlekkeloos verlopen. Door de aard van het internet kan dit echter niet gegarandeerd worden. Daarnaast kan je toegang tot de LST van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort of beperkt in verband met probleemoplossing, onderhoud, of de toevoeging van nieuwe functies of diensten. We trachten zulk oponthoud tot een minimum te beperken.

5) Je stemt ermee in dat je dit platform niet voor persoonlijke doeleinden zult gebruiken en dat je geen onderdeel van het platform zult downloaden of aanpassen.

6) Het is verboden om enige inhoud van het platform voor commerciële doeleinden te gebruiken; productlijsten, omschrijvingen of prijzen te verzamelen en gebruiken; of accountgegevens te downloaden of kopiëren ten behoeve van een andere verkoper. Afgeleid gebruik van het platform is tevens niet toegestaan.

7) Gebruik het platform niet op wat voor manier dan ook die verstorend of beschadigend is of kan zijn voor het platform of de toegang ertoe. 

8) Je begrijpt dat je verantwoordelijkheid draagt voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanuit je computer of mobiele telefoon naar kijkers wordt gestuurd, en dat je het platform alleen voor legale doeleinden dient te gebruiken.

9) Gebruik de LST niet voor de volgende zaken:

a) voor frauduleuze doeleinden, of in verband met een strafbaar feit of een andere illegale activiteit

b) voor het versturen, gebruiken, of hergebruiken van enig materiaal dat jij niet bezit; of dat illegaal, beledigend (met inbegrip van seksueel getinte inhoud of inhoud die racisme, onverdraagzaamheid, hatelijkheid of geweld aanmoedigt), misleidend, grof, ongepast, intimiderend, godslasterlijk, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, etnisch aanstootgevend, of vernederend is; dat inbreuk doet op auteursrechten, handelsmerken, vertrouwelijkheid, privacy, of enige andere informatie waarop eigendomsrechten of andere rechten berusten; of dat anderszins schade veroorzaakt voor derden; of dat op enige manier verband houdt met het witwassen van geld; of dat op wat voor manier dan ook schadelijk is voor minderjarigen; of dat iemand anders imiteert; of dat op wat voor manier dan ook aanstootgevend of anderszins onrechtmatig is; of dat softwarevirussen, politieke boodschappen, commerciële boodschappen, kettingbrieven, massamails of enige spam bevat

c) om irritatie, ongemak of onnodige onrust te veroorzaken

d) voor het onrechtmatige gebruik of delen van de persoonlijke gegevens van derden (waaronder afbeeldingen)

10) Indien je handelt in strijd met deze voorwaarden, heeft Oriflame het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring. De schriftelijke beëindiging is geldig vanaf het moment van ontvangst.

11) Jij bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die je plaatst en uitzendt, en je stemt ermee in om Oriflame schadeloos te stellen en te vrijwaren voor enige kosten, schade of juridische kosten, waaronder schadevergoedingen in verband met de inbreuk op auteursrechten, die we kunnen oplopen als gevolg van de inhoud die jij deelt of uitzendt. We behouden ons het recht voor om de volledige controle te nemen over de verdediging en schikking in verband met vorderingen en aanspraken van derden of juridische procedures waarvoor je ons verplicht vrijwaart. In het geval van zulke verdedigingen of schikkingen verleen je ons je volledige medewerking.

12) Kijkers op dit platform kunnen beoordelingen, reacties, en andere inhoud plaatsen; berichten versturen; en suggesties, ideeën, reacties, vragen, of andere informatie versturen, zolang die inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, of lasterlijk is, de privacy of intellectuele eigendomsrechten niet schendt, niet anderszins schadelijk is voor derde partijen, niet aanstootgevend is, en geen softwarevirussen, politieke boodschappen, commerciële boodschappen, massamails, of enige vorm van spam bevat. Indien een kijker een onjuist e-mailadres gebruikt, zich voordoet als een andere persoon of een andere entiteit, of anderszins misleidend is over de aard van enige inhoud, heeft Oriflame het recht (maar niet de verplichting) om, volledig naar eigen inzicht, enige inhoud te verwijderen, te weigeren of aan te passen.

13) Als je berichten of materiaal plaatst of uploadt, geef je ons, tenzij door ons anders aangegeven:

a) niet-exclusieve, auteursrechtvrije, onherroepelijke, voortdurende en volledig sublicentieerbare rechten om zulke inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, bewerken, publiceren, vertalen, distribueren, er afgeleide werken van te maken, en te vertonen, overal ter wereld en via elk mogelijk medium; en

b) het recht om de naam te gebruiken die je invult in verband met zulke inhoud,

c) het recht om jouw afbeeldingen of die van enige andere persoon die bij heeft gedragen aan of voorkomt in de video's, te gebruiken.

14) Je stemt ermee in dat de hierboven genoemde rechten onherroepelijk zijn gedurende de volledige periode van bescherming van je intellectuele auteursrechten in verband met zulke inhoud en zulk materiaal. Je ziet af van je recht om als auteur van zulke inhoud genoemd te worden, en van je recht om bezwaar te maken tegen enig gebruik van zulke inhoud.

15) Oriflame behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden op enig moment naar eigen inzicht te veranderen, wijzigen, uit te breiden, of er delen uit te verwijderen.