Ga door naar belangrijkste inhoud Ga door naar hoofdmenu Ga door naar zoeken

Wat als een product niet op voorraad is?

Krijg je in je winkelmandje een melding dat een product niet op voorraad is, dan zal dit product niet worden toegevoegd aan je bestelling. Ook wordt dit product niet nageleverd.

Krijg je de melding ‘beschikbaar in backorder’, dan wordt het product automatisch aan een volgende bestelling toegevoegd, zodra het weer op voorraad is. Een backorder wordt niet als aparte bestelling nagestuurd. Het product wordt berekend voor de prijs waarvoor het in backorder is gezet.

Let op, een backorder is geldig in de brochure waarin de bestelling is geplaatst en de vier opvolgende brochures. Daarna vervalt de backorder.