Ga door naar belangrijkste inhoud Ga door naar hoofdmenu Ga door naar zoeken

THE ONE winactie

VOORWAARDEN

 

 1. Je hoeft niets aan te schaffen om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

   

 2. Alle Nederlanders en Belgen van 18 jaar en ouder mogen deelnemen. Werknemers van Oriflame of hun directe familieleden (echtgenoten, ouders, broers, zussen en kinderen) kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

   

 3. De einddatum van de winactie staat vermeld in de post. Oriflame draagt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die niet compleet, niet leesbaar of corrupt zijn, of die om wat voor reden dan ook niet ontvangen zijn door Oriflame op de genoemde sluitingsdatum. Bewijs van verzending telt niet als bewijs van ontvangst. Inzendingen via vertegenwoordigers of derde partijen zijn niet geldig.

   

 4. Deelnemers kunnen onbeperkt inzendingen sturen, er kan echter één prijs gewonnen worden per persoon.

   

 5. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer een of meer acties uitvoeren, die vermeld staan in de post.
  De prijs en het aantal prijzen staan vermeld bij de post.

 6. De keuze van Oriflame staat vast. Hierover is geen correspondentie mogelijk.

   

 7. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in een geldbedrag.

   

 8. De prijs is onder voorbehoud van beschikbaarheid. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Oriflame zich het recht voor om (a) alternatieve prijzen toe te kennen van vergelijkbare of grotere waarde en (b) in uitzonderlijke omstandigheden de promotie zonder kennisgeving te wijzigen of verhinderen. Hierover is geen correspondentie mogelijk.

   

 9. De winnaars zullen 9 september 2020 bekend gemaakt worden door Oriflame in een reactie onder de winactie post. De prijs dient binnen 24 uur te worden opgeëist. Als dat niet gebeurt, vervalt de afspraak en behoudt Oriflame zich het recht voor om de prijs aan een andere winnaar toe te kennen in overeenstemming met deze voorwaarden.

   

 10. Oriflame gebruikt gegevens die door deelnemers zijn verstrekt alleen in het kader van de wedstrijd, tenzij anders vermeld in de voorwaarden voor deelname. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, geven deelnemers toestemming voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens teneinde de administratie van deze wedstrijd en andere doeleinden waar de deelnemer toestemming voor heeft gegeven.

   

 11. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of beheerd door Facebook of met Facebook geassocieerd. Deelnemers erkennen dat alle informatie die ze prijsgeven om deel te nemen aan de actie gedeeld wordt met Oriflame, niet met Facebook, en dat Facebook geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt in verband met deze actie.

   

 12. De winnaars stemmen in met een redelijke mate van publiciteit na de wedstrijd en met het gebruik van hun namen en foto’s voor dergelijke publiciteit.

   

 13. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt elke deelnemer in met deze voorwaarden.