Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Oriflame Privacybeleid

Oriflame Holdings B.V. is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

 

Dit Privacybeleid vormt samen met onze Algemene Voorwaarden, onze Gebruiksvoorwaarden en andere daarin genoemde documenten de basis waarop alle persoonlijke gegevens van of over u, of door u voorzien, zullen worden verwerkt. Lees het volgende alstublieft zorgvuldig door om onze werkwijze omtrent uw persoonlijke gegevens en hoe we deze zullen behandelen te begrijpen. Door uw gegevens in te voeren in het Registratieformulier (CAF), ofwel elektronisch op www.oriflame.nl of op papier, accepteert u en stemt u in met de werkwijze zoals omschreven in dit Privacybeleid.

In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal het naleven van dit beleid worden gecontroleerd door Luis Suji.

Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de hierboven genoemde AVG. Wij verwerken persoonlijke gegevens voor organisatorische doeleinden, en verzekeren dat we aan onze verplichtingen voldoen, en uw rechten behorende bij deze registratie beschermen. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met onderstaande regels.

 

1 Gegevens die we kunnen verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 1. Informatie die u aan ons verstrekt. U kunt ons persoonlijke gegevens verstrekken door formulieren in te vullen op onze website www.oriflame.nl, door het registratieformulier schriftelijk in te vullen of door per e-mail, telefoon of anderszins contact met ons op te nemen. Hier valt ook de informatie onder die u ons verstrekt als u zich registreert op onze website, zich inschrijft als beautylid, naar een product zoekt, een bestelling plaatst op onze website, deelneemt aan de reactie- en discussieboards op de website, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of onderzoek en wanneer u een probleem rapporteert op onze website. De informatie die u ons verstrekt, kan bestaan uit de volgende gegevens:
  • ·naam
  • geboortedatum
  • adres
  • e-mailadres
  • telefoonnummer (vast en mobiel)
  • beautylidnummer
  • BSN
  • polisnummer
  • bankgegevens
  • ·naam en achternaam van uw wettelijke voogd, als u nog minderjarig bent
  • uw paspoortnummer (als u deelneemt aan internationale conferenties)

    

   We hopen dat u ons deze gegevens wilt verstrekken. Als u echter geen persoonlijke gegevens met ons wilt delen, kunt u ze beter niet invullen. Als u ons zulke gegevens niet wil verstrekken, kunnen we u in sommige gevallen niet de diensten bieden waar u om heeft gevraagd.

 2. Gegevens die we over u verzamelen. We verzamelen informatie over uw aankoopgeschiedenis, uw niveau in onze organisatie, uw resultaten, door u gesponsorde wervingen, etc.

  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

  • technische informatie, waaronder het Internet Protocol (IP) adres waarmee uw computer met het internet verbonden is, uw inloggegevens, uw browsertype en -versie, uw tijdzone, de plug-in-types en -versies van uw browser, uw beheersysteem en -platform
  • informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstreamgegevens naar, via en vanuit onze website (onder andere datum en tijd), producten die u heeft bekeken of waar u naar heeft gezocht, de reactietijd van webpagina’s, foutmeldingen bij het downloaden, hoe lang u bepaalde pagina’s heeft bekeken, interactiegegevens (zoals scrollen, klikken en bewegingen met de muis), manieren waarop u de pagina verlaat en het telefoonnummer waarmee u onze klantenservice belt.
 3. Gegevens die we ontvangen uit andere bronnen. Het kan zijn dat we gegevens over u ontvangen als u een van onze andere websites bezoekt of gebruikmaakt van onze andere diensten. We werken nauw samen met derde partijen (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, subcontractors van technische of financiële diensten of van leverdiensten, adverteerders, analisten, zoekinformatieproviders en kredietinformatiebureaus) en kunnen via deze partijen gegevens over u ontvangen.

  2   Gebruik van de gegevens

   

  We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • ·om te voldoen aan onze verplichtingen die voortkomen uit contracten die u met ons bent aangegaan en om u van de informatie, producten en diensten te voorzien die u van ons vraagt, waaronder het oplossen van conflicten, het in rekening brengen van kosten en het oplossen van problemen;
  • ·om u te informeren over andere producten en diensten die we aanbieden, die vergelijkbaar zijn met producten en diensten die u eerder heeft aangeschaft of waar u eerder interesse in heeft getoond;
  • ·om u de rechten, voordelen en andere voorwaarden te kunnen bieden die door onze contractuele verbintenis van toepassing zijn;
  • ·om te voldoen aan andere wetgeving omtrent onze samenwerking met u, zoals belastingwetten, sociale zekerheidsrecht, statistische verplichtingen etc.
  • ·om te controleren en te verzekeren dat u ons beleid en onze regelgeving naleeft;
  • ·om u te voorzien, of geselecteerde derde partijen u te laten voorzien, van informatie over producten of services waarvan wij denken dat u ze interessant vindt. We zullen uitsluitend contact met u opnemen via elektronische weg (e-mail of SMS) met informatie over producten of services die vergelijkbaar zijn met een eerdere verkoop of onderhandeling aan of met u. Wij doen dit uitsluitend als u hier toestemming voor hebt gegeven. Wanneer u zich bedenkt en niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of de gegevens aan derde partijen verstrekken voor marketingdoeleinden, vink dan alstublieft de relevante optie in uw account aan, of neem contact op met de klantenservice op nlinfo@oriflame.com of door te bellen met 088-1300100.
  • ·om u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze service;
  • ·om te verzekeren dat content van onze website op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en uw computer;
  • ·om te zorgen voor effectieve management van het netwerk van onze beautyleden door onszelf, maar ook door andere leden van de organisatie (voornamelijk uw sponsor);
  • ·om onze website te beheren en voor interne operaties zoals troubleshooting, gegevensanalyse, tests, onderzoeken, statistische doeleinden en vragenlijsten;
  • ·om onze website te verbeteren en te zorgen dat content op een zo effectief mogelijke manier wordt gepresenteerd voor u en uw computer;
  • ·om u deel te laten nemen aan interactieve gedeeltes van onze service, wanneer u dat zou willen;
  • ·om onze website veilig en beschermd te houden;
  • ·om de effectiviteit van de advertenties die we u en anderen bieden, te meten en begrijpen, en om u relevante advertenties te bieden, inclusief klanttevredenheid en soortgelijke onderzoeken;
  • ·om u en andere gebruikers van onze site suggesties en aanbevelingen te doen over producten of services die u of hen kan interesseren;
  • ·om te reageren op verzoeken en juridische vragen van systeembeheerders of andere autoriteiten.

    

   3   Onthullen van uw informatie

    

3.1 Wij verkopen, verhuren of ruilen uw persoonlijke gegevens niet.

3.2 Wij kunnen de andere leden van onze groep (ultieme holding en diens dochterbedrijven) toegang geven tot uw persoonlijke gegevens om ons te ondersteunen bij de activiteiten zoals vermeld bij punt 2 hierboven (Gebruik van de gegevens).

3.3 Wij kunnen toegang geven tot uw gegevens en toestaan dat deze in strikt beperkte vorm worden verwerkt door derde partijen zoals:

 • Zakenpartners: leveranciers en onderaannemers voor enig contract dat we met hen of u aangaan. Dit omvat onder andere: koeriers, incassobureaus, factureringsbedrijven, logistieke services (zoals picken en verpakken), aanbieders van klantenservice etc.

 • Andere leden van onze organisatie (voornamelijk uw sponsor in ons netwerk en uw ondergroepen) met als doel het effectief beheren van onze organisatie. Indien u niet wilt dat wij uw persoonlijke informative doorgeven aan andere leden van onze organisatie om genoemde doeleinden, neem dan alstublieft contact op met onze klantenservice op nlinfo@oriflame.com of door te bellen met 088-1300100.

 • Adverteerders en advertentienetwerken die gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en sturen aan u en anderen. Wij geven onze adverteerders geen informative over identificeerbare individuën, maar we voorzien ze wellicht wel van informatie over onze gebruikers (wij laten ze bijvoorbeeld weten dat 500 mannen jonger dan 30 hebben geklikt op hun advertentie op een willekeurige dag). Wij kunnen dergelijke informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen hun doelgroep te bereiken (bijvoorbeeld nieuwe beautyleden uit een bepaald gebied).

 • Analytics en zoekmachineproviders die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze site.

 • Incassobureaus om uw kredietwaardigheid te beoordelen wanneer dit een voorwaarde is om een overeenkomst met ons op te stellen.

 • Aanbieders van technische oplossingen die ons in staat stellen u berichten te sturen (inclusief marketingberichten of klanttevredenheidsonderzoeken waarmee u ingestemd heeft), bijvoorbeeld voor mails en SMS-berichten op grote schaal.

  Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook doorgeven aan derde partijen:

 • In het geval dat wij zaken of aandelen verkopen, kopen of op een andere manier overnemen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens door kunnen geven aan de potentiële verkoper, koper of nieuwe eigenaar van dergelijke zaken of aandelen.

 • In het geval dat ons bedrijf of al onze aandelen worden aangekocht door een derde partij, in welk geval persoonlijke informatie over de klanten deel uit zullen maken van voorgenoemde aandelen.

 • In het geval dat wij verplicht zijn uw persoonlijke informatie te onthullen om te voldoen aan een wettelijke eis, of om ons beleid en/of gebruiksvoorwaarden en/of toepasbare overeenstemmingen te versterken of toe te passen; of om onze rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met als doel fraudebescherming en kredietrisicovermindering.

  4   Hoe en waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

   

  Alle informatie die u ons biedt en die wij verzamelen over u wordt opgeslagen op beveiligde servers. Alle online betaaltransacties worden gecodeerd met SSL-technologie en worden verwerkt door onafhankelijke providers. Wij verzamelen en bewaren geen credit- en debetcardinformatie voor online transacties.

  De gegevens die wij over u verzamelen kunenn verplaatst worden naar en opgeslagen op een bestemming in of buiten de European Economic Area (EEA). Ze kunnen ook verwerkt worden door ons personeel werkzaam buiten de EEA, dat voor ons of een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan betrokken zijn bij, onder andere, het verzamelen van uw bestelling, het verwerken van uw betaalgegevens, het verwerken van uw Succesplan uitkeringen en het bieden van ondersteunende services. Door het indienen van uw persoonlijke informatie stemt u in met dit verplaatsen, opslaan of verwerken. Wij nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen om te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid en toepasbare wetten worden behandeld.

  5   Zorgplicht

   

  Waar wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u er een gekozen heeft) dat u in staat stelt om bepaalde delen van de website te betreden (hierna genoemd uw Account), bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u dit wachtwoord met niemand te delen. Wanneer u uw wachtwoord met anderen deelt, bent u verantwoordelijk voor alle acties die in de naam van uw account worden uitgevoerd. Wanneer u uw wachtwoord kwijtraakt, verliest u wellicht substantiële controle over uw persoonlijke gegevens en kunt u verplicht worden tot wettelijk bindende overeenkomsten in uw naam. Als uw wachtwoord op enige wijze gecompromitteerd wordt, is het daarom van belang om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen en uw wachtwoord te veranderen. Wij zullen u nooit om uw wachtwoord vragen, behalve bij het inlogproces. Onze werknemers voldoen aan extra eisen op het gebied van informatiebescherming.

  Helaas is de transmissie van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u voorziene informatie op onze site niet garanderen; enige overdracht is op uw eigen risico. Wanneer wij uw informatie eenmaal hebben ontvangen, hanteren wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

  6   Uw rechten

  6.1. Marketinginformatie. U heeft het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet aan te wenden voor marketingdoeleinden. Wij zullen u normaal gesproken informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) wanneer we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie openbaar te maken aan een derde partij voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht uitoefenen op het voorkomen van dergelijke verwerking door bepaalde opties aan te vinken op de formulieren (voornamelijk het CAF) die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt uw recht hierop ook uitoefenen door de relevante optie in uw account aan te vinken of door contact op te nemen met onze klantenservice op nlinfo@oriflame.com of door te bellen met 088-1300100.

  6.2. Toegang tot informatie. Rectificatie en verwijdering. U heeft het recht om informatie over u in te zien, en om rectificatie of verwijdering te verzoeken. U kunt de meeste van uw persoonlijke gegevens zien, herzien en veranderen door in te loggen op uw account. Over het algemeen zullen wij uw persoonlijke gegevens niet handmatig veranderen omdat het op afstand verifiëren van de identiteit moeilijk kan zijn. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om uw persoonlijke gegevens te updaten wanneer deze veranderen of niet kloppen. Wanneer u het verzoek indient bij onze klantenservice of op onze website, sluiten wij uw account zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, in overeenstemming met de toepasbare wet. Wij bewaren persoonlijke gegevens van gesloten accounts om aan de wet te voldoen, fraude te voorkomen, eventuele achterstallige betalingen te laten voldoen, meningsverschillen of problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken en andere door de wet toegestane acties uit te voeren.

  7   Toevertrouwen van persoonlijke gegevens – Uw verplichtingen

  Als lid van onze organisatie vertrouwen wij u het verwerken van persoonlijke gegevens van andere leden van onze organisatie toe, op basis van onderstaande voorwaarden.

  Wij vertrouwen u het verwerken van persoonlijke gegevens in het algemeen en voor hierboven gedefinieerde doeleinden toe, en u belooft deze gegevens te verwerken in overstemming met de gestelde eisen, en in het bijzonder in overeenstemming met de regels met betrekking tot het verwerken en beschermen van de toevertrouwde informatie.

  Het enige doel van het door u laten verwerken van persoonlijke gegevens is om de eisen uit het beleid na te leven.

  U bent in het bijzonder verplicht:

 • Om de door ons toevertrouwde persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken volgens hierboven gespecifieerde doeleinden,
 • Geen enkele actie te ondernemen die erop gericht is de persoonlijke gegevens verder berschikbaar te maken op enige manier die hier niet staat beschreven, tenzij bindende wettelijke voorschriften anders eisen,
 • Om alle toevertrouwde persoonlijke gegevens na het beëindigen van uw relatie met ons onmiddellijk aan ons te retourneren (dat is, bij uw uitschrijving als beautylid), en om deze gegevens te verwijderen van alle elektronische apparaten waarop deze zijn opgeslagen door u voor hierboven beschreven doelen.

  Wij behouden ons het recht voor om de door u aangewende methoden van het beschermen van toevertrouwde persoonlijke gegevens te controleren. U bent verplicht om ons onmiddellijk na een dergelijk verzoek in staat te stellen zulk een controle uit te voeren.

  U gaat akkoord met het onmiddellijk en correct beantwoorden van elke door ons gestelde vraag met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens toevertrouwd op basis van dit Privacybeleid en de Gebruiksregels, in het bijzonder die betreffende door u aangewende beschermingsmaatregelen van persoonlijke informatie.

  Wij geven u toestemming om de persoonlijke gegevens te verwerken voor doeleinden gedefinieerd in de Gebruiksregels, in het bijzonder in de IT-systemen en in hard-copy vorm, en om de gegevens te verwerken aan de personen die met u samenwerken op basis van staatsburgerlijk recht, met dien verstande dat u contractueel verzekert dat zij voldoen aan alle eisen met betrekking tot het verwerken van informatie en bescherming, bindend voor u en op voorwaarde dat wij een dergelijke sub-aannemer accepteren.

  Wij en u hebben overeengestemd dat wanneer er bestanden met persoonlijke gegevens door ons aan elkaar worden gestuurd, deze bestanden beveiligd zijn tijdens de transmissie door het publieke netwerk met cryptografische middelen voor persoonlijke gegevensbescherming.

  Wij behouden ons het recht voor uw inschrijving als beautylid te beëindigen wanneer u de persoonlijke gegevens gebruikt in strijd met dit Privacybeleid.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor uw verplichtingen jegens derde partijen resulterend uit het verwerken van persoonlijke gegevens in strijd met dit Privacybeleid en de Gebruiksregels, of voor uw verplichtingen jegens de personen die door u zijn geautoriseerd om persoonlijke gegevens te verwerken.

  8   Cookies

   

  Onze website gebruikt cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van de websitegebruiker worden geplaatst) om u van andere gebruikers te kunnen onderscheiden. Hierdoor kunnen we uw ervaring optimaliseren wanneer u onze website bezoekt en kunnen we bovendien onze website verbeteren. We gebruiken “cookies” om de informatiestroom te analyseren, de diensten, content en advertenties aan te laten sluiten op uw wensen en interesses, de effectiviteit van onze promoties vast te stellen en vertrouwen en veiligheid te stimuleren.

  Sommige cookies bevatten persoonlijke gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld klikt op “gegevens opslaan” bij het inloggen, zorgt een cookie ervoor dat de gebruikersnaam wordt onthouden. De meeste cookies verzamelen geen informatie die de gebruiker kan identificeren, maar juist algemene informatie, zoals hoe gebruikers terechtkomen bij bepaalde systemen en hoe ze die gebruiken, en waar de gebruiker zich ongeveer bevindt.


  Bepaalde door ons aangeboden diensten zijn alleen met behulp van cookies beschikbaar. Over het algemeen onderscheiden we de volgende vier soorten cookies:

8.1 Essentiële cookies

Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van het systeem. Met behulp van sommige cookies kunnen we bijvoorbeeld geregistreerde gebruikers identificeren en ervoor zorgen dat zij toegang hebben tot het hele systeem. Als een geregistreerde gebruiker ervoor kiest om deze cookies uit te schakelen, heeft de gebruiker wellicht geen toegang meer tot alle content in het systeem.

8.2 Prestatiecookies

Cookies kunnen ook worden gebruikt om te analyseren hoe gebruikers het systeem gebruiken en om systeemprestaties te kunnen monitoren. Hierdoor kunnen we een ervaring bieden van hoge kwaliteit, omdat we het aanbod kunnen aanpassen aan de wensen van de gebruiker en omdat we eventuele problemen die ontstaan, snel kunnen identificeren en oplossen. Prestatiecookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s het vaakst worden bezocht en om vast te kunnen stellen waarom bepaalde pagina’s foutmeldingen krijgen. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om producten of websitediensten aan te bieden die interessant zijn voor gebruikers op basis van hun gebruik van het systeem.

8.3 Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies worden gebruikt om de voorkeuren van bepaalde gebruikers te onthouden.

8.4 Gerichte reclamecookies

We kunnen cookies gebruiken om gebruikers te voorzien van advertenties die voor hen relevant en interessant zijn. Oriflame kan bovendien cookies van derde partijen gebruiken voor marktonderzoek, het bijhouden van winst, het verbeteren van de websitefunctionaliteit en het controleren dat deze voorwaarden en het copyrightbeleid nageleefd worden.

8.5. Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken. Dit betekent dat wanneer u onze website bezoekt of een van onze mobiele applicaties gebruikt, uw browser automatisch informatie verstuurt naar Google. Hieronder valt bijvoorbeeld het adres van de webpagina die u bezoekt en uw IP-adres. Via de volgende link kunt u meer lezen over hoe de technologie van Google gegevens verzamelt en verwerkt:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Als u niet wil dat Google Analytics gebruikt wordt in uw browser, kunt u de Google Analytics browser add-on installeren. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google en Google Analytics kunt u hier terecht.

 

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies altijd weigeren als hun browser dat toestaat. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het gebruik van bepaalde Oriflame-systemen. Kijk hier voor meer gedetailleerde informatie over hoe u het gebruik van cookies kunt uitschakelen (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

9   Veranderingen in ons privacybeleid

 

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid, zullen worden geplaatst op onze website en, indien van toepassing, naar u gecommuniceerd via e-mail of anderszins. U kunt ook informatie over deze aanpassingen aanvragen bij onze locaties. Wijzigingen zijn van kracht vanaf de publicatiedatum. Uw gebruik van onze website na publicatie van het gewijzigde privacybeleid of uw plaatsing van een bestelling bij ons zal worden beschouwd als acceptatie van de wijzigingen.

10 Contact en klachten

 

Vragen, opmerkingen en verzoeken omtrent dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar onze klantenservice of naar het hiervoor bestemde e-mailadres: privacy@oriflame.com.

Als u denkt dat we dit privacybeleid niet hebben nageleefd, kunt u mailen naar het bovenstaande e-mailadres of onze klantenservice bellen op 088-1300100. Wees alstublieft zo specifiek mogelijk bij het omschrijven van de manier waarop u denkt dat we dit privacybeleid niet hebben nageleefd. We kunnen uw klacht dan spoedig gaan onderzoeken.

 

Publicatiedatum: 07-03-2018