Ga door naar belangrijkste inhoud Ga door naar hoofdmenu Ga door naar zoeken

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden & Bepalingen en alle andere documenten waarnaar door hen (de “Bepalingen”) wordt verwezen, stipuleren de Oriflame-regels, principes en rechten & plichten voor Adviseuses en vormen, als u deze accepteert, een bindende overeenkomst tussen Oriflame Holdings B.V. geregistreerd in Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel,

BTW nummer NL006687702 (“Oriflame”, “wij”) en u (“u”, de “Oriflame-Adviseuse”, de “Adviseuse”). We adviseren u daarom een kopie van deze bepalingen te printen en te bewaren.

We behouden ons het recht voor deze bepalingen te herzien. De datum van de laatste update kunt u vinden aan het eind van de bepalingen. We zullen u informeren over dergelijke wijzigingen zoals vermeld in deze bepalingen. U bent ervoor verantwoordelijk uzelf up to date te houden van dergelijke wijzigingen.

 1. DEFINITIES

  De volgende definities worden in deze bepalingen gebruikt:

 1. Ethische Code en Gedragsregels: de set van bindende regels die een onderdeel vormen van het Oriflame Succesplan, en die het gedrag regelen van de Adviseuses jegens Oriflame, jegens klanten en jegens andere Oriflame-Adviseuses;
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon, geregistreerd als een klant bij Oriflame of niet, die Oriflame-producten online koopt (bijvoorbeeld via de website) of offline (bijvoorbeeld per telefoon) en die, terwijl hij dit doet geheel of hoofdzakelijk handelt buiten zijn/haar zaken, ambacht of beroep;
 3. Oriflame-brochure, Brochure: een papieren of elektronische brochure periodiek uitgegeven door Oriflame, die Oriflame Product aanbiedingen bevat en hun aanbevolen verkoopprijzen;
 4. Brochureperiode: de periode die staat vermeld op de omslag van iedere brochure en tijdens welke de aanbiedingen uit een gegeven Oriflame-brochure geldig zijn;
 5. Oriflame-groep: Oriflame Cosmetics Global SA, zijn ultieme holdingmaatschappij en iedere eenheid die direct of indirect wordt bestuurd door die ultieme holdingmaatschappij;
 6. Oriflame-producten, Producten: cosmetica en de gerelateerde accessoires maar ook bepaalde voedingssupplementen die te koop worden aangeboden onder de Oriflame-handelsmerken; de brochure beschrijft de belangrijkste eigenschappen van de producten;
 7. Oriflame Succesplan: het document dat de voordelen uitlegt van samenwerken met Oriflame en de mogelijkheid die we aanbieden om geld te verdienen. U kunt een kopie van het Succesplan hier downloaden: Succesplan;
 8. De Oriflame-folder: het document waarin de voordelen van samenwerken met Oriflame en ons verdienmodel worden uiteengezet. U kunt een kopie van het Succesplan hier downloaden;
 9. Oriflame-handelsmerken: de naam Oriflame, het Oriflame-logo en de namen van de producten of productprogramma's die door ons worden geproduceerd, op de markt gebracht, verkocht en gedistribueerd;
 10. Prijzen: de prijzen van de Oriflame-producten, vastgesteld door Oriflame en vermeld in de prijslijsten die gelden op het moment van het plaatsen van de aankooporder,
 11. Handelsgebied: Nederland
 12. Persoonsgegevens: de gegevens die door u werden verstrekt bij uw registratie als Adviseuse bij Oriflame en aanvullende informatie over u die u ons van tijd tot tijd verstrekt.
 13. Persoonlijke informatie: informatie die direct of indirect betrekking heeft op klanten, Adviseuses van Oriflame en andere derde partijen waarvan u tijdens uw relatie met Oriflame gegevens verzamelt of anderszins verwerkt.
 1. REGISTRATIE EN LIDMAATSCHAP

2.1.      U zult worden geregistreerd als een Oriflame-Beautyklant nadat we uw verzoek hebben geaccepteerd en u een klantnummer hebben toegewezen. De voorwaarden voor uw acceptatie als een Oriflame-Beautyklant worden bedongen in de “Lidmaatschapsregels” paragraaf van de Gedragsregels.

2.2.      We zijn gerechtigd om jaarlijks administratiekosten te rekenen (tijdens uw registratie en op dezelfde datum van elk opeenvolgend jaar) en, als u daartoe besluit, de kosten van een startersset – een set documenten en handleidingen waarmee u uw samenwerking met ons kunt beginnen – die op uw eerste aankoopfactuur in rekening zal worden gebracht.

2.3.      Uw lidmaatschap loopt af (i) één volledige brochure na uw registratie als u in die periode geen bestelling bij ons heeft geplaatst of (ii) 12 maanden nadat u uw laatste bestelling heeft geplaatst.

2.4.      Zowel u als Oriflame kunnen op ieder moment uw lidmaatschap beëindigen zoals verderop in de bepalingen bedongen.

2.5.      Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden toegewezen of overgedragen aan enige andere persoon zonder onze schriftelijke toestemming.

2.6.      Als u een aanmelding registreert, nemen we aan dat u haar machtiging daarvoor hebt ontvangen. Ongeoorloofde registraties zijn niet toegestaan. We stellen u volledig aansprakelijk voor claims, kosten en bedragen die ontstaan door een dergelijke registratie. Daarnaast kan de persoon die u hebt geregistreerd claims tegen u hebben op basis van de van toepassing zijnde privacywetten en burgerlijke rechten. U kunt, in sommige gevallen, ook strafrechtelijk worden vervolgd.

2.7.      Na uw registratie:

3.   RECHT VAN INTREKKING (AFKOELEN) EN DE GEVOLGEN VAN HET BEËINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1.      U kunt op ieder moment uw lidmaatschap beëindigen zonder een reden te vermelden door ons schriftelijk bericht van uw beëindiging te sturen. Zodra we uw melding hebben ontvangen, zullen we u informeren over de ontvangst van uw bericht. U kunt hiervoor het Formulier voor het annuleren van het lidmaatschap gebruiken.

3.2.      Als u binnen 14 kalenderdagen na uw registratie het lidmaatschap wil beëindigen, zullen wij u alle vergoedingen en kosten terugbetalen en accepteren we de retournering van alle producten die u heeft aangeschaft. Wegens veiligheids- en hygiënevoorschriften kunnen we cosmetische producten waarvan de verpakking geopend is, in bepaalde gevallen niet retour nemen.

3.3.      Als u op een later tijdstip uw lidmaatschap wil beëindigen, nemen we alle producten die u hebt aangeschaft weer retour, onder de volgende voorwaarden:

4. KOPEN VAN PRODUCTEN

A. PLAATSEN VAN EEN ORDER

4.1.      U kunt orders plaatsen uit de brochure door de producten te selecteren die u wilt kopen. Het plaatsen van de order wordt beschouwd als een aanbod door u gedaan aan ons om de geselecteerde producten te kopen.

4.2.      Een order wordt beschouwd als te zijn geplaatst als de volgende stappen zijn voltooid:

4.3.      Als uw online order eenmaal is geplaatst, kan deze niet meer worden gewijzigd via de website.

4.4.      Als we uw order hebben geaccepteerd, zal aan u per e-mail een orderbevestiging worden verzonden op welk punt het koopcontract tot stand zal komen. We kunnen weigeren uw order te accepteren zonder een reden voor de afwijzing te vermelden. We storten iedere betaling die u al hebt gedaan, volledig terug.

4.5.      Naast de orderbevestiging ontvangt u een paklijst met uw producten. De paklijst geeft een overzicht van de producten die aan u worden toegezonden. In de orderbevestiging vindt u tevens informatie over uw rechten als klant.

4.6.      Als u online bestelt, denk dan aan het volgende:

4.6.1.   het gesloten contract zal niet worden gearchiveerd of toegankelijk zijn: de onderdelen van het contract zijn uw order en de bepalingen op de site (die kunnen worden opgeslagen of afgedrukt) of die kunnen worden gecommuniceerd met behulp van andere communicatiemiddelen;

4.6.2.   het contract mag alleen worden afgesloten in het Nederlands en niet in een andere taal;

4.6.3.   Oriflame onderschrijft de gedragscodes die staan vermeld in clausule 10 van de bepalingen.

4.7.      Orders die zijn voltooid en betaald kunnen door u niet worden geannuleerd behalve zoals beschreven in clausule 5.

4.8.      Orders kunnen op ieder moment van de dag worden geplaatst, behalve tijdens een bepaalde beperkte onbeschikbaarheid bij het sluiten van de brochureperiode als we de brochure updaten.

4.9       Niet alle producten zullen altijd beschikbaar zijn. Als een product niet op voorraad is op het moment dat u uw order plaatst, zullen we de redelijke inspanningen getroosten om u hierover te informeren voordat uw order wordt afgesloten, zodat u de order kunt wijzigen of ervan af kunt zien.

4.10     De brochure kan af en toe, en gedurende beperkte perioden, niet beschikbaar zijn wegens onderhoud of om diverse technische redenen. Oriflame is niet verantwoordelijk voor een dergelijke onbeschikbaarheid en zal claims daarover door klanten of andere bezoekers afwijzen.

4.11     We kunnen u bij wijze van uitzondering toestaan orders voor anderen te plaatsen met behulp van een specifieke online tool. Dit zal alleen mogelijk zijn voor mensen uit uw downline, zoals verklaard in het Oriflame Succesplan en alleen gebaseerd op hun uitdrukkelijke toestemming. Als u deze optie gebruikt, bent u alleen verantwoordelijk voor alle claims gebaseerd op het onbevoegd bestellen en in het algemeen alle privacyschendingen en voor kosten en uitgaven die kunnen ontstaan voor Oriflame of de persoon voor wie u de order hebt geplaatst in relatie tot deze order.

B. PRIJZEN EN BETALING

4.12     Behalve waar anders aangegeven vertegenwoordigen de prijzen van de producten die worden getoond in de brochure, de volle verkoopprijs van de producten op het moment dat de order wordt geplaatst. Alle prijzen worden getoond in de lokale munteenheid en zijn inclusief BTW.

4.13     We behouden ons het recht voor de prijzen op ieder moment en naar ons eigen goeddunken te wijzigen, maar iedere wijziging van de prijzen van producten die u selecteert voordat u uw order plaatst, zal geen onderdeel vormen van het contract tussen ons, tenzij u en wij uitdrukkelijk overeenkomen dat dat wel zo is.

4.14     De prijzen zijn exclusief de kosten van transport, aflevering en eventuele andere vergoedingen en heffingen die duidelijk worden vermeld als aanvullende toeslagen op de prijs tijdens het orderproces en die kunnen variëren, afhankelijk van de door u gekozen afleveringsmethode.

4.15     Op de prijzen kan door ons van tijd tot tijd korting worden gegeven. Een verdere korting kan u worden verleend in overeenstemming met het Oriflame Succesplan. Deze worden mogelijk niet altijd aangegeven op uw aankoopfacturen. U kunt altijd vragen over prijsberekeningen richten tot de klantenservice via NLinfo@oriflame.com of tel. 088-1300100

4.16     Betalingen kunnen worden gedaan per creditcard, bankoverschrijving of via andere middelen die worden gespecificeerd in deze bepalingen. De meeste belangrijke betaalkaarten worden geaccepteerd. Gewoonlijk wordt uw creditcard niet belast voordat uw order gereed is om verzonden te worden. Mocht uw creditcard bij wijze van uitzondering worden belast voor de order aan u werd verzonden, dan hebt u nog steeds het recht op terugstorting op basis van de clausules 3.2, 3.3 en 5.3.

4.17     Teneinde de betalingen te incasseren, werken we samen met Flanderijn incasso gerechtsdeurwaarders. U kunt facturen en communicatie verwachten over de betaling te ontvangen van deze externe dienstverlener. Als regel moeten alle facturen worden betaald binnen 14 dagen conform de instructies die erin vermeld staan. Rente vanwege late betalingen kan op dagelijkse basis in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke rentetarief van de Nederlandse Bank en de redelijke kosten voor het voldoen van de schulden. 

4.18     Voor meer informatie over de betalingsmethoden waaronder mogelijke kredietvoorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice via NLinfo@oriflame.com of tel. 088-1300100

4.19     Voor de veiligheid van online betalingen gedaan met een kaart, wordt alle betalingsinformatie gecodeerd. Omdat Oriflame voor de betaling werkt met bevoegde dienstverleners, wordt de creditcardinformatie correct verwerkt in overeenstemming met de databeveiligingsstandaarden van de internationale betaalkaartindustrie.

4.20     Als we de optie van terugkerende betalingen bieden, heeft u de mogelijkheid om voor deze handige betaalmethode te kiezen. Volgende betalingen zullen dan worden geautoriseerd door middel van uw betaalkaart bij het plaatsen van de order, en zodra Oriflame de bestelde producten verstuurt, wordt het bedrag bij uw betaalkaart in rekening gebracht. U kunt deze optie altijd weer uitvinken door op uw profielpagina naar het kopje Betaalkaart te gaan.

C. LEVERING EN OVERDRACHT VAN RISICO

4.21     De bestelde producten kunnen alleen worden geleverd in het handelsgebied.

4.22     De plaats van aflevering van de producten zal zijn zoals door u gekozen in uw order.

4.23     We zullen uw order zo snel mogelijk verwerken en leveren, maar niet later dan 14 dagen nadat de order door ons werd bevestigd. We zijn niet aansprakelijk voor vertraging van de levering die werd veroorzaakt door omstandigheden waarover we geen controle hebben.

4.24     Na levering van de producten gaat het risico dat de producten verloren gaan en het eigendom van de producten over op u.

4.25     Oriflame is niet verantwoordelijk voor het niet leveren, verkeerd of te laat leveren van een order veroorzaakt doordat u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verstrekte.

4.26     We behouden ons het recht voor een door u geplaatste order eenzijdig te annuleren als we redelijkerwijs vermoeden dat u een van de bepalingen schendt.

D. CONFORMITEIT VAN ONZE PRODUCTEN

4.27     We garanderen dat de Oriflame-producten worden vervaardigd in overeenstemming met de richtlijn voor Good Manufacturing Practices voor cosmetische producten EN ISO 22716:2007 en de Oriflame Gedragscode.

5.         RECHT OM ORDERS TE ANNULEREN

5.1.      We houden strikt vast aan de retourregels voor producten die van toepassing zijn in Nederland (zie clausule 5.3 voor meer informatie).

5.2.      Behoudens uw recht een order te annuleren en een product te retourneren, moet u na ontvangst van de levering de inhoud controleren om er zeker van te zijn dat deze geen producten bevat die tijdens het transport beschadigd zijn geraakt. In dat geval moet u, of de persoon die de producten namens u ontvangt, de klantenservice onmiddellijk informeren door het indienen van een claim en het beschrijven van de schade of het defect. U kunt uw claim ook via een email insturen, via NLinfo@oriflame.com.

5.3.      Rechten op retour en terugstorting

5.3.1.             U kunt een order van producten annuleren zonder een reden te vermelden tijdens de periode die hieronder is opgenomen in clausule 5.3.2. Dit betekent dat u tijdens de desbetreffende periode, als u van gedachten verandert of u wegens een andere reden besluit dat u een product niet wilt houden, ons kunt informeren over uw besluit de order te annuleren en een terugstorting ontvangen.

5.3.2.   U kunt een order op ieder moment annuleren, zelfs nadat u de orderbevestiging hebt ontvangen per e-mail of nadat de order mondeling is geaccepteerd door de klantenservice, maar niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag dat u in het fysieke bezit komt van het product of het laatste van de producten als u er meer dan één hebt besteld.

5.3.3.   Om een order te annuleren, neemt u telefonisch contact op met de klantenservice via 088-1300100 of e-mail ons via NLinfo@oriflame.com [MB6]  of per post aan Oriflame, Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel. U kunt het Model annuleringsformulier gebruiken om ons op de hoogte te stellen van uw annulering. Als u dit formulier via onze website hebt ingevuld en goedgekeurd, zullen we u op een snelle manier een ontvangstbevestiging toesturen, bijvoorbeeld via e-mail. U kunt deze ontvangstbevestiging bewaren voor uw eigen administratie. Annuleer uw order voordat de annuleringsperiode verstreken is. Als u ons uw annuleringsverzoek toestuurt via e-mail of een brief dan is uw annulering geldig vanaf de verzenddatum. Als u ons telefonisch op de hoogte stelt van uw annulering, geldt de datum dat u contact met ons hebt opgenomen.

5.3.4.   U ontvangt de volledige vergoeding van de prijs die u voor de producten hebt betaald en de van toepassing zijnde afleveringskosten waar u voor hebt betaald (behalve de aanvullende kosten die ontstaan als u een type levering hebt gekozen anders dan het minst kostbare type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden). We passen een vermindering toe op de vergoeding voor de waardevermindering van geleverde producten, als het verlies het resultaat is van onnodig handelen door u. U bent alleen aansprakelijk voor een afgenomen waarde van de producten die resulteert uit het anders handelen dan noodzakelijk om de aard, de eigenschappen en het functioneren van de producten vast te stellen. We zullen de aan u verschuldigde vergoeding zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na de dag dat we de geleverde producten van u terug hebben ontvangen.

5.3.5.   Als u de producten naar ons hebt teruggestuurd omdat ze defect of verkeerd omschreven waren, vergoeden we de prijs van een defect product volledig, en de van toepassing zijnde afleveringskosten en alle redelijke kosten die voor u ontstaan bij het retourneren van het artikel aan ons.

5.3.6.   We zullen het bedrag terugbetalen via uw creditcard, betaalkaart of andere betaalwijze, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven voor een alternatieve optie. U zal hoe dan ook geen kosten maken voor het retourneren.

5.3.7.   Als de producten aan u werden geleverd:

5.3.7.1.            Moet u de producten per omgaande aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop u de order/het contract annuleert. Aan de deadline is voldaan als u de producten terugstuurt voordat de periode van 30 dagen is verstreken;

5.3.7.2.            tenzij de producten defect zijn of verkeerd zijn beschreven (zie in dat geval clausule 5.3.5), bent u verantwoordelijk voor de directe kosten van het terugsturen van producten naar ons; en

5.3.7.3.            u hebt een wettelijke verplichting de producten in uw bezit te houden en behoorlijk voor de producten te zorgen terwijl ze in uw bezit zijn.

5.3.8.   We hebben de wettelijke plicht producten te leveren die conform het contract zijn. Als consument hebt u altijd wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect zijn of niet zijn zoals beschreven. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door het retourbeleid in deze clausule 5.3 of deze bepalingen. Advies over uw wettelijke rechten in het handelsgebied is verkrijgbaar bij de Consumentenbond.

5.4.      We garanderen verder de kwaliteit van ieder product dat de naam Oriflame draagt en certificeren dat deze zijn vervaardigd door of voor ons en dat ze voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. We zijn vol vertrouwen dat onze consumenten op iedere manier tevreden zullen zijn over onze producten. We bieden daarom nog een Oriflame-garantie aan die u in staat stelt een product waarover u niet volldig tevreden bent, te ruilen of volledig vergoed te krijgen. De vergoeding moet worden geclaimd binnen 30 dagen na ontvangst van het product door u. Deze garantie geldt niet voor een product dat opzettelijk werd beschadigd of verkeerd gebruikt. Tenzij anders gecommuniceerd moeten retourneringen en vergoedingen onder deze clausule plaatsvinden conform de bepalingen van de voorgaande paragrafen van deze clausule 5.

6.         VERPLICHTINGEN VAN DE ORIFLAME VERKOOPADVISEUSE

6.1.      Adviseuses kopen en mogen de Oriflame-producten verkopen onder hun eigen naam en voor hun eigen rekening. Mocht u ervoor kiezen te gaan handelen met de Oriflame-producten, dan zult u worden beschouwd, en moet u altijd werken als, een onafhankelijke persoon (zelfstandige/individuele handelaar) en niet als een Oriflame-agent of -werknemer. U hebt geen enkele bevoegdheid om te onderhandelen, kopen, verkopen of in het algemeen overeenkomsten te sluiten in onze naam of namens ons of in de naam van of namens enig ander bedrijf van de Oriflame-groep.

6.2.      Mocht u ervoor kiezen te gaan handelen met de Oriflame-producten, dan moet u voor uzelf alle vergunningen en licenties regelen en zorgen voor alle registraties die vereist zijn door de wetten van het handelsgebied voor het uitoefenen van onafhankelijke zakelijke praktijken, waaronder databeveiligingsregistratie (zie clausule 6.6) en een belastingregistratie. U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven en het betalen van belastingen, heffingen en premies die van toepassing zijn op een dergelijke activiteit. U bent zelf verantwoordelijk voor het waarborgen dat alle aspecten van uw gebruik van de persoonsgegevens van uw klanten op ieder vlak voldoen aan de nationale databescherming en privacywetten (zie clausule 6.6 – 6.13).

6.3.      We staan u en uw klanten het retourneren en omwisselen van producten toe zoals beschreven in de bepalingen. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is uw klanten te informeren over hun recht om de producten terug te sturen, en u stuurt de producten terug namens hen.

6.4.      U moet het imago en de reputatie van Oriflame hoog houden. U mag geen beweringen doen of handelingen verrichten die schadelijk kunnen zijn voor het imago van Oriflame of de producten. U moet uw zakelijke activiteiten op een wettige en ethische wijze uitoefenen en geen valse, misleidende of overdreven uitspraken doen over de producten.

6.5.      U erkent dat de Oriflame handelsmerken, onze handelsnaam en logo het eigendom zijn van Oriflame en u stemt erin toe er op geen enkele wijze inbreuk op te maken. Om twijfel te voorkomen: alle goodwill met betrekking tot de naam Oriflame komt toe aan Oriflame. Op ons verzoek zult u dergelijke documentatie tekenen als we redelijk verzoeken dit te bevestigen.

6.6.      De Adviseuse stemt ermee in dat de voorwaarden in deze overeenkomst en het materiaal waar hierin naar verwezen wordt, inclusief het Oriflame Succesplan, onze databases (inclusief enige database met persoonsgegevens) en onze online tools vertrouwelijke informatie zijn en wij hier intellectuele eigendomsrechten over hebben.

6.7       Bij het presenteren van de Oriflame-producten moet u strikt de Gedragsregels en de Ethiekcode in acht nemen.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming

6.8.      Als Adviseuse kunt u de persoonlijke informatie van uw klanten verzamelen, registreren, opslaan en updaten (dit betekent dat ieder detail over de persoon kan worden gebruikt om een dergelijke persoon te identificeren). U bent daarom verplicht te voldoen aan de toepasselijke databeschermings- en privacywetten, waaronder Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene verordening gegevensbescherming) en Richtlijn 2002/58/EC (de e-privacyrichtlijn), zoals deze volgens het nationaal recht worden geïmplementeerd, aangevuld en van tijd tot tijd worden vervangen. Op grond van deze wetten wordt er wellicht van u verlangd om zich in te schrijven bij de relevante Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij u daarvan vrijgesteld bent, en moet u de gegevensbeschermingsregels navolgen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of u zich in dient te schrijven en dat ook te doen, en de gegevensbeschermingsregels na te volgen.

6.9.      Als u een klant wilt werven om een Adviseuse te worden, kunt u bepaalde persoonlijke informatie direct van de klant verzamelen. U moet onze procedures voor het sponsorschap van tijd tot tijd strikt volgen en te verzekeren dat alle gebruik van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

6.10.    U zult met name de geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonlijke informatie te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of toevallig verlies, wijziging, onbevoegd onthullen of toegang, met name waar het proces het overbrengen van data over een netwerk betreft, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. De stand van de techniek en de kosten van hun implementatie in aanmerking nemend, moeten deze maatregelen een beveiligingsniveau waarborgen dat past bij de risico's die worden vertegenwoordigd door de verwerking en de aard van de persoonlijke informatie die moet worden beschermd.

6.11.    U dient Oriflame onmiddellijk te waarschuwen als u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging die onbedoelde of onwettelijke vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde openbaring van, of toegang tot, persoonsgegevens tot gevolg kan hebben, door Oriflame te mailen via privacy@oriflame.com en uit te leggen wat de aard van het incident is en welke gegevens betrokken zijn.

6.12.    Als u het verzoek krijgt om in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels gegevens te gebruiken van een klant of een andere persoon van wie u persoonsgegevens verwerkt, dient u aan dit verzoek te voldoen voor zover dat door de toepasselijke wetgeving vereist wordt en in overeenstemming met beleid, procedures of trainingen die van tijd tot tijd door Oriflame aan u worden verstrekt.

6.13.    U mag persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring die aan klanten en andere Adviseuses zijn verstrekt. Bij beëindiging van uw relatie met Oriflame garandeert u en stemt u ermee in dat u alle persoonsgegevens in uw bezit of onder uw controle zonder onnodig uitstel zal vernietigen.

6.14.    We wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor boetes, kosten, vergoedingen en in het algemeen alle uitgaven die voor u kunnen ontstaan als het resultaat van een schending van toepasselijke databescherming en privacywetten.

Marketing en commerciële boodschappen

6.15.    U moet klanten ook uitdrukkelijk vragen of ze wel of geen commerciële boodschappen van u wensen te ontvangen over Oriflame, en zulke boodschappen pas sturen nadat zij daarmee hebben ingestemd. U moet bovendien een dossier bijhouden van de marketingvoorkeuren van uw klanten, waaronder een rapport van de datum waarop de toestemming is gegeven en de verwoording waarvoor toestemming gegeven is. Alle marketingboodschappen die u stuurt, moeten de ontvanger informeren over zijn of haar recht om zich uit te schrijven voor toekomstige boodschappen en over hoe hij of zij dit kan doen, inclusief door u per mail in te lichten over zijn of haar wens zich uit te schrijven. U garandeert dat u de voorkeuren van ontvangers over zulke boodschappen zult respecteren en stemt hiermee in.

6.16.    Onze online tools kunnen u in staat stellen de persoonlijke informatie van een klant te gebruiken om marketingboodschappen en andere commerciële boodschappen te sturen, onderworpen aan de volgende voorwaarden:

6.17.    Onder geen enkele voorwaarde is het u toegestaan commerciële boodschappen of marketingboodschappen te verzenden namens Oriflame of in naam van Oriflame.

VERPLICHTINGEN VAN ORIFLAME

6.18.    We zullen de producten die u hebt besteld leveren afhankelijk van hun beschikbaarheid.

6.19.    We sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit die is gerelateerd aan een tekort aan producten of producten die niet op voorraad zijn.

6.20.    U ontvangt direct van ons of van een andere Oriflame-eenheid of een externe aanbieder, de voordelen/betalingen die u toekomen in overeenstemming met het Oriflame Succesplan dat momenteel van kracht is.

7.         BEËINDIGING

7.1.         We kunnen uw lidmaatschap per bericht met onmiddellijke ingang beëindigen bij een van de volgende omstandigheden:

8.         KLACHTENAFHANDELING

8.1.         De procedure voor het afhandelen van klachten bij Oriflame wordt uiteengezet in de Algemene voorwaarden.

8.2.         U kunt altijd een klacht, vraag of verzoek indienen bij de Oriflame klantenservice via NLinfo@oriflame.com of door ons te bellen op 088-1300100.  Als u niet tevreden bent met het antwoord van de Oriflame klantenservice kunt u contact opnemen met de VDV via http://www.directeverkoop.nl/ of de Europese directe verkooporganisatie (Seldia) via http://www.seldia.eu/

9.          GEDRAGSCODE

Oriflame houdt strikt vast aan de gedragscode van Seldia (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf) en de wereldfederatie van directe verkooporganisaties (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Oriflame vraagt van zijn Adviseuses strikt vast te houden aan deze codes zoals verder geïmplementeerd in de Oriflame Algemene voorwaarden. U kunt ook kopieën van deze documenten opvragen bij de klantenservice via NLinfo@oriflame.com of tel. 088-1300100

10.          FOUTEN EN CORRECTIES

Hoewel we ons redelijke inspanningen getroosten om accurate en actuele informatie op deze site te plaatsen, garanderen of beweren we niet dat de website geen fouten bevat. Het maken van fouten bij het invoeren van data of andere technische problemen kan er soms toe leiden dat inaccurate informatie wordt getoond. We behouden ons het recht voor om eventuele onjuistheden of typefouten op onze site te corrigeren, waaronder prijzen en de beschikbaarheid van producten en diensten, en wijzen de aansprakelijkheid voor dergelijke fouten af. We kunnen ook op ieder moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de eigenschappen, functionaliteit of inhoud van de site.  Als u informatie of een beschrijving ziet waarvan u denkt dat deze onjuist is, neem dan contact op met de klantenservice.

11.          LINKS 

We kunnen links aanbieden naar externe websites of middelen. Onze aanbieding van deze links vormt geen onderschrijving van informatie, producten of diensten die via een dergelijke link kunnen worden verkregen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de prestaties van enig deel van het Internet, waaronder andere websites waaraan deze site kan zijn gelinkt of die toegankelijk zijn via deze website. Informeer ons over fouten of onjuist materiaal dat u vindt op websites waaraan deze site is gelinkt.

12.       ALGEMENE BEPALINGEN

12.1.    Deze bepalingen worden geregeld door de wetten van het handelsgebied en onenigheden die voortvloeien uit of met betrekking tot deze bepalingen zullen alleen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het handelsgebied. De rechtbanken van het handelsgebied zullen een niet-exclusieve jurisdictie hebben.

12.2.    Als een voorziening van de bepalingen onwettig, ongeldig of om wat voor reden dan ook voor onafdwingbaar wordt gehouden, zal de ongeldigheid van die voorziening geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepalingen.

12.3.    Het niet slagen van Oriflame om een van de voorzieningen hierin af te dwingen, dient niet te worden beschouwd als het afstand doen van hun afdwingbaarheid.

12.4.    We behouden ons het recht voor deze bepalingen te updaten en te amenderen. Iedere wijziging of update wordt van kracht op het moment van publicatie op onze website www.oriflame.nl

12.5.    Alle dergelijke wijzigingen moeten door u worden geaccepteerd als een voorwaarde voor uw toekomstig gebruik van de site en het bestellen van producten erop. We kunnen van u een expliciete acceptatie vragen, anders zullen we ervan uitgaan dat u de wijzigingen hebt geaccepteerd als u doorgaat met het bestellen van producten nadat de wijzigingen werden geïmplementeerd.

12.6.    We kunnen u waarschuwingen, berichten, e-mail of direct mail sturen of algemeen met u communiceren. U kunt uw voorkeuren voor marketingberichten van ons op ieder moment updaten door in te loggen op uw gebruikersinstellingen. Door deze bepalingen te accepteren gaat u ermee akkoord dat Oriflame u andere informatie/berichten stuurt met betrekking tot uw contract en/of uw aankooporders of een duurzaam medium anders dan papier (bv. via e-mail of andere middelen die persoonlijk aan u gericht zijn, die u in staat stellen de informatie te bewaren op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die lang genoeg is en die u ook in staat stelt tot een ongewijzigde reproductie van dergelijke informatie).

12.7.    De berichtperiode voor een bericht dat werd afgegeven op basis van deze bepalingen begint op de datum dat het bericht werd verzonden per aangetekende post. Als een bericht op een andere manier werd afgegeven, zal de berichtperiode beginnen op de dag van ontvangst van het bericht.

13.       PRIVACYVERKLARING

13.1.    U erkent dat u heeft gelezen en begrepen dat Oriflame uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Oriflame-privacyverklaring kan verwerken.

13.2.    Verdere relevante informatie over Oriflame Holdings B.V. wordt hieronder uiteengezet.

Naam  Oriflame Holdings B.V. 
Geografisch adres Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel
Contactgegevens Telefoon: 088-1300100
E-mail: NLinfo@oriflame.com
Handels- of ander openbaar register KvK:  16061386
BTW-nummers In Nederland:  NL006687702 in België BE0664890656
 
 

14.       NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over de bepalingen, e-mail ons dan via NLinfo@oriflame.com of bel ons op nummer 088-1300100. We zullen iedere redelijke inspanning doen om uw vragen te beantwoorden en problemen die u onder onze aandacht brengt, te verhelpen.

Laatste update: 25-05-2018