Ga door naar belangrijkste inhoud Ga door naar hoofdmenu Ga door naar zoeken

Welkom op ons downloadportaal voor EU-conformiteitsverklaringen voor producten volgens Art. 15 d.w.z. bijlage II, para. 1.4 zin 1 lit. l) bij de Verordening (EU) 2016/425 geldig vanaf 21 april 2018. Voor EU-verklaringen met geldigheid vóór bovengenoemde datum kunt u contact met ons opnemen via:

ACCglobalcompliance@oriflame.com

 

45304 EU Declaration of Conformity

45428 EU Declaration of Conformity

45430 EU Declaration of Conformity

45431 EU Declaration of Conformity

45518 EU Declaration of Conformity

46475 EU Declaration of Conformity

46476 EU Declaration of Conformity

46564 EU Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity 429821 Square Sunglasses updated

EC Declaration of Conformity  454291 Chic Sunglasses updated

47240 EU Declaration of Conformity